QFWF Animal Wisdom e-books 1 en 2 zijn uit!

0

Dieren Wijsheid ― uit Noord, Zuid, Oost en West

(NL, 2022, ISBN: 978 94 921 27099)

en

Wisdom of Animals ― North, South, East and West

(EN, 2022, ISBN: 978 94 921 27105)

Dit e-book licht het QFWF storytelling programma toe.
Het ontsluit de filosofie achter het Rad van Dierenwijsheid / Wheel of Animal Wisdom.

Dit e-book bevat 20 dierenverhalen uit vier culturen: Slang, Zalm, Raaf, Leeuw en andere (fabel)dieren worden steeds vanuit uit Noord, Zuid, Oost, West belicht.

Bij alle verhalen geven beelden in karakteristieke handschriften van beeldend kunstenaars ― Caroline Young, Chrisje Ronde, Greg Suffanti, Louis Van Marissing, Nour Kayali, Robin Stemerding en Veronica HuisintVeld― expressie aan de wijsheid die deze dieren belichamen.

Net als de foto’s van Adri de Groot, Gea Smit, Heidi Muijen, Johann Gomes, Joke Koppius, Laurens Gomes, Maike Stegeman, Marie-Claire Marx, Miny Verberne en Moniek Steggerda; Wikipedia.

Door de aansprekende verhalen en kunstzinnige vormen voedt deze dierenwijsheid uit alle windstreken de ziel zeer direct ― ook zonder de symboliek te hoeven ontcijferen ― en daarnaast bieden reflecties van dr. Heidi Muijen bij alle verhalen voer ter bespiegeling hoe mensen als vreemde vogels, slimme vossen en moedige leeuwen ‘wereldburgerschap’ kunnen ontwikkelen.

Dit boek is verkrijgbaar in een Nederlandse versie en in een door Greg Suffanti vertaalde Engelse versie


Bestellen

via animal-wisdom@questforwisdom.org 

Zie: De Dieren Wijsheid Winkel

Vroege vogelprijs tot 1 april 2022: € 9,50 per e-book
QFWF Vriend(inn)en Vroege vogelprijs tot 1 april 2022: € 7,50 per e-book

Na 1 april 2022

€ 12,50 per e-book
QFWF Vriend(inn)en € 9,50 per e-book

Na aanschaf als fullcolour pdf  te downloaden

  • Interculturele storytelling bundels
  • Verhalenbundels uit culturele storytelling tradities uit Noord, Zuid, Oost, West
  • Nederlandstalige en,of Engelstalige edities en,of Meertalige uitgaven 

De inkomsten die de QFWF voor de e-books ontvangt, komen geheel ten goede aan dit Animal Wisdom programma en aan volgende QFWF projecten.

 

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van het Wijsheidsweb. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

Schrijf een reactie