De pionier

0

Kathy Anita de Vries-de Graaf

Wijsheidsweb, 28 oktober 2019

Maar niet alles wat je zag, kan in een vorm gevangen worden, vervolgde Tijd. Daarvoor is iets anders nodig dat geen vorm of ruimte of tijd kent. ik heb er nog steeds geen oplossing voor gevonden. Tot nu toe breekt er steeds weer iets stuk, soms in de vorm, soms in de tijd en soms zelf in allebei.

Anne C. Possel, in De Gebrokenen[1]

In de ruimte tussen licht en donker weven intenties zich tot gedachten aaneen en kristalliseren zich tenslotte uit in helderheid. Dan worden zij gedragen naar degene die deze gedachten de wereld in mag brengen.

In de ruimte tussen licht en donker is hier lang over nagedacht wie deze uitverkorene mag zijn. In de wereld van vormen draagt de uitverkorene een andere naam, namelijk die van pionier. Maar zij die in de wereld tussen licht en donker vertoeven weten wel beter …

De uitverkorene is degene die verkozen werd na lange beraadslagingen …

Ooit toen de Allerhoogste moest beslissen wie op aarde sterk genoeg zou zijn om de innerlijke leringen van Shams-e-Tabrizi volledig te kunnen absorberen, werd er zeven dagen lang onafgebroken beraadslaagd en gebeden totdat vanuit de nevel zich een ziel losmaakte en voluit in het licht trad. Rumi was zijn naam …

Shams Tabrizi afgebeeld in het gedicht “Diwan-e Shams-e Tabriz-i”[2]

Degene die deze gedachte uit mag dragen in een daartoe passende vorm bevindt zich lange tijd in het gebied dat grenst aan de wereld die tussen licht en donker in ligt, totdat zijn gedachten zoveel kracht bevatten dat de vorm in de daarvoor bestemde ruimte gevangen wordt door het licht.

Dan is zij goed en sterk genoeg om door de oren van de wereld gehoord te worden.

Met grote waakzaamheid en tederheid draagt de pionier zijn kostbare in gedachten gevatte intentie de wereld in. Daar zijn verschillende handen nodig die haar verder brengen, steeds dieper in de stof wordt zij gebracht …

Totdat hij, de pionier, moegestreden, maar vervuld van dankbaarheid de uiteindelijke vorm aanschouwt …

De vorm nog vastgehecht aan de intentie, maar door de lange jaren heen, verbrokkelt de intentie, en slijt zij langzaam weg vanuit de vorm …

Noten

[1] Possel, A.C. (2013) De Gebrokenen, een mythische vertelling over de reis van de ziel. Hilversum: Nachtwind.
[2] Bron: Shams ud-Din Tabriz 1502-1504 Diwan-e Shams-e Tabriz-i, Rumi, Farsi schrift (afbeelding circa 1503)

Avatar foto

Ik studeerde vijf jaar hoofdvak piano op de conservatoria in Den Haag en Utrecht. Daarna volgde ik enige lessen bij Louis Kentner in Londen. Mijn tweede man Marco de Vries (o.a. oprichter van het Helen Dowling Instituut) bracht mij in aanraking met de nu 96-jarige pianiste Elly Salomé. Haar lessen die ik nog wekelijks volg zijn vanwege haar enorme kennis en betrokkenheid een inspirerende en verrijkende (zowel ei als ij) ervaring.