Eigenheid als bron van troost

0

Kathy Anita de Vries-de Graaf

Elly Salome, de in 1922 geboren pianiste, docente hoofdvak piano aan het Rotterdams conservatorium en recensente van o.a. Het Parool en de NRC.

Al in 1933 maakte Freud een grote stap door de invloed van belangrijke figuren uit de omgeving op de ontwikkeling van de persoonlijkheid te beschrijven. Hoe wezenlijk deze invloeden kunnen zijn en hoe uitspraken van hen zich kunnen verweven met de eigenheid van de ander of de persoon in kwestie blijkt uit dit treffende verhaal van de nu 97-jarige pianiste Elly Salome.

Willem Pijper (1894-1947)[1]

Ten tijde van haar pianostudie aan het Rotterdams Conservatorium zwaaide de bijzondere componist Willem Pijper de scepter aldaar. Pijper was zowel een zeer opmerkelijke als opmerkzame figuur, die waarschijnlijk niet gewend was een blad voor de mond te nemen.

Eerder had hij de bijna profetische woorden uitgesproken,

jij bent de meest analytische persoon die ik ooit ontmoet heb,

wat een zo ware en hele mooie uitspraak is betreffende Elly.

Nu had hij Elly kennelijk iets gevraagd, waarop zij als antwoord had gegeven, dat dat niet zo goed uitkwam omdat haar dagen al meer dan gevuld waren met het studeren en het volgen van andere vakken op het conservatorium.

Waarop Pijper antwoordde:

U hebt het niet drukker dan u aankunt.

Elly had het mij vele malen verteld en wij vonden het allebei een fantastische respons.

Terug naar het nu, de nu 97-jarige Elly verblijft intussen in het Rosa Spierhuis en heeft een verdrietige ochtend. Ik luister naar haar …
Enige tijd later belt zij mij zeer ontroerd op en spreekt de volgende woorden die zo betekenisvol voor haar zijn:

Ik heb het niet moeilijker dan ik aankan.

Zij zegt het met een snik, daar moet ik aan denken, en daar moet ik meer naar gaan leven, is haar eigen feedback.

Ik denk na en vind het zo waardevol en sterk hoe zij deze woorden ― uitgesproken zovele jaren geleden ― heeft getransformeerd tot een nieuwe betekenisvolle uitspraak, die haar kracht geeft. Mogen de woorden nog lange tijd resoneren in haar zieleleven.

Woorden zovele jaren bewaard en nu opnieuw tot leven gekomen in haar eigenheid.

[1] Bron: Willem Pijper

Avatar foto

Ik studeerde vijf jaar hoofdvak piano op de conservatoria in Den Haag en Utrecht. Daarna volgde ik enige lessen bij Louis Kentner in Londen. Mijn tweede man Marco de Vries (o.a. oprichter van het Helen Dowling Instituut) bracht mij in aanraking met de nu 96-jarige pianiste Elly Salomé. Haar lessen die ik nog wekelijks volg zijn vanwege haar enorme kennis en betrokkenheid een inspirerende en verrijkende (zowel ei als ij) ervaring.

Schrijf een reactie