Zing, Bid en Verwonder

0

Boekbespreking

Kathy Anita de Vries

“Ik ben dichter bij mijn ziel gekomen, dichter bij God die overal om en in ons is. Inheemsen hebben me weer bewust gemaakt van de cirkel van leven en dood en van een wereld vol bezieling.”

Wienese, I. (2021). Zing, Bid en Verwonder. Verlies en veerkracht van inheemsen in Suriname en Nederland. Heerhugowaard: Uitgeverij Obelisk, p.13.

Ineke Wienese schreef een prachtig inspirerend boek Zing, Bid en Verwonder. Verlies en veerkracht van inheemsen in Suriname en Nederland, over de earthkeepers, de inheemsen, die nog hun eigen rituelen en tradities koesteren.
Rituelen die verweven zijn met verlies en het oproepen en behouden van veerkracht. Aanvullend vertelt zij haar eigen herinneringen vanuit een tijd dat de wereld nog heel was. Juist in de flagrante tegenstelling tussen de heelheid van toen en de gebrokenheid van nu heeft dit boek een grote betekenis. Het biedt een schat aan informatie van diepe wijsheden hoe om te gaan met het sterven van hen die ons zo na staan maar ook met ander verlies; verlies van leefwijze, taal en tradities.
Verlies dus in een bredere context.

Binnen haar eigen zoektocht na het verlies van haar vierjarig zoontje en het heengaan van haar man die haar grote liefde was, weet Ineke Wienese een synthese te creëren tussen haar professionele activiteit als GZ-psychologe/orthopedagoge en de bezielde wereld van de inheemsen waar geen scheiding bestaat tussen de materiële en de geestelijke wereld. Waar de ziel van mensen verbonden is met de wereld van goden en voorouders, die de ziel beschermen en de rol van engelbewaarder vervullen. Zij doet dit door haar eigen authentieke werkwijze te ontwikkelen.

De kern van haar werk ligt in de Carib-Indiaanse natuurreligieuze levensovertuiging en de antroposofie. Beiden leggen het fundament van verbinding en troost die wij in de westerse wereld grotendeels verloren hebben. Ze schrijft over de invloed van de tijd op rituelen en tradities maar ook hoe deze worden geïntegreerd in nieuwe vormen.

Eén hoofdstuk is gewijd aan Epekodono, het opheffen van de rouw. Binnen dit grootse, dagen durende ceremonieel/ ritueel leer je de ziel naar het Licht te begeleiden en door dit loslaten ontstaat de ruimte voor dromen. Baden en nieuwe mooie kleding schenken lichtheid aan de eigen ziel.

Vervolgens bespreekt Ineke Wienese ook nog begrippen die deel uitmaken van de Afro-Surinaamse gemeenschap en daaruit volgend de overeenkomsten in de spirituele beleving van de inheemsen en de Afro-Surinamers.
De stem van de inheemsen wordt krachtiger. Dit boek nodigt uit deze stem te horen en ernaar te luisteren. Daar waar wij ontworteld zijn en onze diepste kern hebben losgelaten, roept dit geluid op tot heling van onze ziel.

Dan is de cirkel rond.

Dank Ineke voor je niet aflatende kracht ons daarvan te doordringen en voor het goede werk dat jij voor de aarde en de mensen die daarop leven, doet.

Avatar foto

Ik studeerde vijf jaar hoofdvak piano op de conservatoria in Den Haag en Utrecht. Daarna volgde ik enige lessen bij Louis Kentner in Londen. Mijn tweede man Marco de Vries (o.a. oprichter van het Helen Dowling Instituut) bracht mij in aanraking met de nu 96-jarige pianiste Elly Salomé. Haar lessen die ik nog wekelijks volg zijn vanwege haar enorme kennis en betrokkenheid een inspirerende en verrijkende (zowel ei als ij) ervaring.

Schrijf een reactie