Het verdriet van Rumi over het verlies van Shams-e Tabrizi

0

Kathy Anita de Vries-de Graaf

2010

He kissed the threshold of my soul
and left the traces of his footsteps there,
Oh Shams, how do I mourn thee,
My tears are as innumerable as dewdrops
covering the earth in spring.

Shams Tabrizi afgebeeld in “Diwan-e Shams-e Tabriz-i”[1]

Dit gedicht schreef ik geïnspireerd op het verdriet van Rumi na het heengaan van zijn leraar. En over de woorden van Rumi:

Don’t steal these words
to sell them,
Nor pretend that you
can understand them.

When you enter into these words
your lips touch the
presence of silence,
echoing in your heart.

[1] Bron: Shams ud-Din Tabriz 1502-1504 Diwan-e Shams-e Tabriz-i, Rumi, Farsi schrift (afbeelding circa 1503)

Avatar foto

Ik studeerde vijf jaar hoofdvak piano op de conservatoria in Den Haag en Utrecht. Daarna volgde ik enige lessen bij Louis Kentner in Londen. Mijn tweede man Marco de Vries (o.a. oprichter van het Helen Dowling Instituut) bracht mij in aanraking met de nu 96-jarige pianiste Elly Salomé. Haar lessen die ik nog wekelijks volg zijn vanwege haar enorme kennis en betrokkenheid een inspirerende en verrijkende (zowel ei als ij) ervaring.