Terugblik op de Ontmoetingsdag 2022

0

Ingrediënten voor de Kosmopolis: worden wie je bent!

Heidi Muijen

Het was een gevulde middag op 29 oktober in het sfeervolle bovenzaaltje van theater Wesopa, uitkijkend over het water van Weesp, babbelend rond de tafels en van de Thaise hapjes smullend. Fijn de betrokken en warme sfeer van de aanwezigen te voelen en hoe de letterlijk en figuurlijk rijk gevulde dis is gewaardeerd! Met de enthousiasmerende muzikale start met de QFWF-rap[1] door Henry Muldrow. Een ritueel lint, waarin Jhanna Houweling, Maud van Ingen en Heidi Muijen wereldburgerschap via metaforen in beleving brachten: als een samenspel van kleuren, als een samenklank en als samenspel van de natuurelementen.

In drie voorbereidingsgroepen is een jaar lang naar het programma toegewerkt. De oogst daaruit vormde de rituele instap naar het thema: inzichten uit de voorbereidende gesprekken en het met elkaar proeven van zelfgemaakte gerechten en wat deze vertellen over je culturele achtergrond en familiegeschiedenis rolden uit de kokers, samen met raadselachtige spreuken uit wijsheidstradities wereldwijd en inzichten uit de polyloog met de beelden van Nour Kayali[2]. Hoe mooi deze met de wijsheid van het opgroeien in vier culturen gevormde jonge vrouw te horen, hoe zij de respons op haar beelden ontving en daarbij haar eigen verhaal deelde.

Erfan toont de beelden van Nour tijdens haar workshop ― foto Tess van Dongen

Inspirerende woorden uit een langer gedicht “Zachtjes en bewonderend, van mens tot mens[3]” weerklonken in de dialoog die zich ontspon. Erfan Pourmohammadi gaf een prachtig ingrediënt voor het ontwikkelen van wereldburgerschap — een kennismaking met een meer dan welkome stem in het QFWF-bestuur, die mensen in het hart raakte:

Ik begrijp heel veel dingen niet
Waarom de Paardenbloem goedkoop is en de Tulp niet?
Waarom het Paard een edel dier is en de Ezel niet?
Waarom de Duif mooi is en de Gier niet?
Mijn hoofd zoekt soms genadeloos naar het kader
Mijn hart wil zonder Paraplu’s, in de regen, onder water

Erfan Pourmohammadi

François Reincke nam ons mee op een muzikale reis hoe de beïnvloeding van westerse klassieke muziek, in het bijzonder Bach, heeft doorgewerkt in jazz en populaire muziek. Aansprekende voorbeelden maakten voelbaar hoe er in dit medium in plaats van sociaal in- en uitsluitende grenzen, een vrije speelruimte bestaat. Hoe muzikale genres en culturele invloeden kunnen inspireren om elkaar in vrijheid te parafraseren! Zo vormt wereldmuziek een enthousiasmerend voorbeeld hoe de rijkdom aan culturen in onze multiculturele samenleving kan bijdragen aan het goede leven in plaats van aan angst en het opwerpen van grenzen voor ‘de vreemde ander’!

Een oogstende afrondende workshop van Nivedita Yohana, waarbij rond elke tafel de eigen stam met kleding, normen en waarden, een eigen rechtssysteem werd getekend. Dat was een feest waarin er naar hartenlust kon worden geëxperimenteerd, gefantaseerd en geïmproviseerd.

Robin Stemerding:

“Blij met de andere invalshoeken die kritische kanttekeningen zetten bij de Nederlandse cultuur. Over openheid, het omgaan met kinderen. De ‘cultuur van liefde’ of ‘cultuur van angst’ was een invalshoek die we nog niet hadden aangesproken. Wel het pijnlijke denken in scheuren en barsten. Ik kreeg het gevoel dat er over cultuur nog veel meer over uit te wisselen en te onderzoeken valt.”

En wat een hartverwarmende feestelijke muzikale uitluiding van het Henry Muldrow Combo!

Noten

[1] Zie: de QFWF-rap door Henry Muldrow
[2] Zie: Wijsheidsweb Interculturele Polyloog: Worden wie je bent!
[3] Zie: Wijsheidsweb Zachtjes en bewonderend, van mens tot mens — geïnspireerd door gedichten van de Iraniër Sohrab

Avatar foto

van Thymia, filosofische praktijk voor levenskunst en creatieve ontwikkeling te Weesp heeft in 2016 de Stichting Quest for wisdom foundation opgericht. Het eerste project van de stichting is de digitale spelvorm game Quest for wisdom. Als tweede project wordt het Wijsheidsweb ontwikkeld. Heidi Muijen is ontwerper van het filosofisch-mythische bordspel Mens, ken je zelf en van de ont-dekkende dialoogvormen Wat is de kwestie?-Wat is de questie!.

Schrijf een reactie