De Quest for Wisdom Werelddroom

0

Heidi Muijen, tekst — Dick Schäfer, video

Storyboard en opnamen met medewerking van Geertje Siegmund en Flavio Bagioli

De Quest for Wisdom Werelddroom

De Quest for wisdom begint met het wonder van het leven zelf: van atomen tot planeten, zwarte gaten en sterrenstelsels, oneindig groot en klein.
Ook sterren worden geboren en sterven als kleine witte dwergen ….

Wat een mysterie: zijn ze materie ― of goden en godinnen, zoals de mythen bezingen?
Waarover de oude wijzen vertellen hoe diep van binnen het wonder van de onmetelijke kosmos schuilt — de sterrenpracht een harmonie der sferen, weerspiegeld in de ziel.

Quest 1: Wijsheden uit alle windstreken

Van archaïsche grottekeningen, verbeelding van sfinxen, draken, slangen, aardgodinnen en zeemeerminnen tot digitale platforms ― expressies van het leven.

Nomaden, vluchtelingen, avonturiers, verstekelingen, kolonisten, alchemisten, wetenschappers, ambachtslieden, kunstenaars, ….
Rond het kampvuur ― in alle windstreken, delen mensen hun verhalen over levensgeluk en tragiek:
Dromen en wensen op een queeste waar we vandaan komen en naar terug verlangen ― wat we in essentie zijn; de quinta essencia, ofwel de quintessence die alle leven en vormen doordringt en verbindt.

Wij spelen de kosmische levensdans mee ― rond het mysterie, onbevattelijk en onuitsprekelijk ― niet te bewijzen, alleen te bezingen, te aanbidden, het uit te spelen.

De Axis Mundi: de wereldas

Zo boven, zo beneden: strijd en samen leven!

Op de derde planeet, draaiend rond haar zon, ergens in het heelal, ontstaan aarde, water, lucht en vuur.
Deinende zee, brak waterland en zompige vruchtbare klei; groen leven verkleurt kale vlakten, rotsen verpulveren tot zand, bergen spuwen vuur, de horizon kust een wolkenzee, oerwouden gonzen van leven ― op het ritme van zon, maan en sterren.

Eencelligen, geleedpotigen, geschubde, gehoornde, springend, kruipend, klapwiekend.
Wezens op weg naar hun bestemming.
De kleurrijke dageraad van culturen; een symfonie van snerpende klanken en wonderlijke harmonie.

Quest 2: De Gulden Snede

Als mens zijn wij een samenspel van aarde, water, lucht, vuur en van het wonderlijke vijfde element; levensenergie uit de kosmische oersoep.

In het leven geworpen, springen wij als speelfiguren van plaats naar plaats, meewentelend met het levensrad; het spel meespelend van leven en dood, licht en duister, pijn en euforie, verhulling ― onthulling.
Is ons leven echt of gehuld in sluiers van illusie, maya … zoals de oosterse wijzen zeggen … die de essentie versluiert, de naaf waar het levensrad omheen draait.

De zandloper van het bestaan draait telkens weer om en wij draaien mee.
In eeuwige rondgang, een tol die betovert en draait, om wat …?

Amor Fati, zeggen de oude wijzen ― Heb het leven lief!

Het masker verbergt en onthult: de vreemde ander

Een maskerade met kleurrijke personages.
Achter maskers lief en leed ― komedies en tragedies van het leven. Het masker speelt de ‘persona’; slachtoffer of dader, held of omstander ….
De plot brengt hen bij elkaar bezwerend, intrigerend, ontmaskerend ….

En de acteur achter het masker? ― de ogen, een spiegel van de ziel.
De maskers worden technischer, digitaler, … dringt het leven nog door?

De wind, elke ademtocht een omhelzing, een kus van een regendruppel, de boom groetend met zwaaiende blaadjes ….
Hybride wezens, half mens half robot … pionnen gevangen in een ratrace, rondtollend, versnellend tot aan de rand van chaos … ― zoals het eens begon met aarde, water, lucht en vuur.

Kantelend naar ….
Een digitaal spel van algoritmen, cyborgs in cyberspace … of …?

Quest 3: Levende ontmoetingen

Met welke maskers spelen wij het theater van het leven?
Wie houdt de rollen bijeen ― thuis, op het werk, bij vrienden?

Hoe blijf je authentiek in een wereld van vervreemding, onvervulde behoeften …?
De waan van de dag laat de binnenkant vergeten — wie zit er achter het masker?

Het mysterie roept: spreek je uit, vier het leven — met muziek en dans, in verstilling en feestend; laat de ander binnen om te worden ‘wie je bent’!

Een wereldburger in de wereldstad, met kleuren en geuren van alle culturen, waar ieder wezen een thuis vindt:
De kosmopolis begint met verlangen naar het goede leven. Dromen, die van jou!
Van welke wereld droom jij?

Interculturele levenskunst bezongen:

De QFWF-Rap

De ‘Quest For Wisdom Foundation’ met verstand en gevoel
heeft het stimuleren van interculturele levenskunst als doel.

Door drie Quests versterken we een cultuur van openheid,
met interesse, inclusie en culturele diversiteit.
Wijsheid zoeken we als een stichting zonder winstoogmerk.
Kunstzinnige expressie maakt onze geest sterk.

De ‘Quest For Wisdom Foundation’ met verstand en gevoel
heeft het stimuleren van interculturele levenskunst als doel.

Wijsheden verzamelen we uit alle vier windstreken.
In de waan van de dag blijven we elkaar ontmoeten en spreken
want iedereen, van bestuurders tot de buren in de straat,
is verbonden door een onzichtbare rode draad.

De ‘Quest For Wisdom Foundation’ met verstand en gevoel
heeft het stimuleren van interculturele levenskunst als doel.

Hoe gaan we om of willen we omgaan met de vreemde ander?
Dat kan een vluchteling zijn, een randfiguur of een buitenlander.
Wanneer we de blik zowel naar buiten als naar binnen richten,
ontvangen we veel diepere filosofische inzichten.

De ‘Quest For Wisdom Foundation’ met verstand en gevoel
heeft het stimuleren van interculturele levenskunst als doel.

Droom je mee met de QFWF-Werelddroom?

De Quest for Wisdom werelddroom is de oude wijsheid uit Oost, West, Noord, Zuid doorgeven en opnieuw vertellen, als voeding voor de ziel op de levensreis.

In de diepte van de levensstroom je zelf te kennen als deel van het geheel; als ruimte, als stilte ….
In het labyrint van het leven, dansend, vechtend, huilend, lachend, pratend en stilzwijgend ….
Open, verwonderend hoe alle leven een verhaal vertelt, de samenhang der dingen bewonderend;
Om je te herinneren wie je bent; quintessece, vlinder, draak, levensstroom, een zwaaiend blaadje aan de levensboom.

Wat is jouw quest …?

Laten we de oude en nieuwe verhalen blijven vertellen ― om de kunst van leven door te geven aan toekomstige generaties ….

De zoektocht naar wijsheid begint met nieuwsgierigheid en een reis ….
Jouw eigen queeste!

Avatar foto

van Thymia, filosofische praktijk voor levenskunst en creatieve ontwikkeling te Weesp heeft in 2016 de Stichting Quest for wisdom foundation opgericht. Het eerste project van de stichting is de digitale spelvorm game Quest for wisdom. Als tweede project wordt het Wijsheidsweb ontwikkeld. Heidi Muijen is ontwerper van het filosofisch-mythische bordspel Mens, ken je zelf en van de ont-dekkende dialoogvormen Wat is de kwestie?-Wat is de questie!.

Schrijf een reactie