Complotdenkers getest en wat van hen te denken?

0

Hans Feddema

Het complot-denken intrigeert me, vooral als mensen er maar fanatiek in blijven geloven. Het begon bij het ‘nine-eleven’-drama, als zou het Bush-bewind daar de schuld van hebben en deze zo dus bewust eigen onderdanen heeft willen doden.
En recent werd zo ook het idee gelanceerd, als zou het covid-virus niet bestaan, maar zijn verzonnen door ‘machthebbers’ om vooral buitenshuis onze vrijheid wat in te perken.

Rechtsgedingen

 Kloostercomplot – Philip Jackson[1]

Vrijwel even recent is begin juni in de gemeenten Bodegraven en Almelo een rechtsgeding aangespannen, respectievelijk tegen Micha K. en Joost K. en tegen de 37-jarige Michiel P..

De laatste heeft journalistieke NOS-medewerkers bedreigd en hen tevens beschuldigd van het brengen van ‘fake-news’ en daarbij de hoop uitgesproken, dat er ‘een bom zou vallen op de gasten van de NOS’.
Michiel P. kreeg in Almelo 70 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een week. Dit omdat hij NOS-medewerkers telefonisch had bedreigd voor hun wat hij noemt ‘fake-news’, dat hij bovendien als ‘landverraad’ kwalificeerde.
Tevens moest een politierechter het verbaal nog van hem ontgelden.

Sadopedofielennetwerk

Een der complottheorieën om mensen met topfuncties zwart te maken, is dat er een sadopedofielennetwerk zou zijn van ‘machthebbers’ in de journalistiek, democratie, wetenschap en rechtsspraak, hoe dwaas dit ook lijkt.
Dat zou een netwerk zijn, dat er soms of vaak ook toe zou overgaan kinderen te doden en hun bloed te drinken. Hoe gek ook, velen lijken dit te geloven. Niet in de laatste plaats twintigers en dertigers, die veel op internet opereren.
Micha K. en Joost K. hadden op internet volgelingen opgeroepen om bij kindergraven op het kerkhof in Bodegraven bloemen neer te leggen.

Ritueel van de complotdenkers

Als kamerlid Wilders journalisten openlijk ‘uitzonderingen daargelaten tuig van de richel’ noemt, komt de journalistenbond terecht in het geweer. Maar ik heb ook begrip voor de actie van Bodegraven tegen genoemde complotdenkers met hun zaaien van wantrouwen jegens alles wat maar een beetje een publieke functie heeft en daarvoor het kerkhof in die gemeente gebruiken.
De gemeente Bodegraven meende een geding tegen Micha K. en Joost R. te moeten aanspannen, mede ook, omdat een aantal burgers daar kindergraven hebben en zich gekwetst voelden door dat vreemde ritueel van de complotdenkers.
Het geding is nog gaande en tevens vertraagd door een wraking van Micha K. omdat een der rechters volgens hem niet zou willen erkennen dat hij journalist is en een andere rechter met de naam Hoekstra volgens hem niet zou willen zeggen of er een familierelatie met CDA-er Wopke Hoekstra is.

Hoe opereren complotdenkers?

Maar het gaat me verder niet om dit geding en hoe het afloopt, ook al denk ik dat Bodegraven spoedig in het gelijk zal worden gesteld.
Het gaat mij er meer om in herinnering te brengen, hoe complotdenkers opereren.
Hoe dan ook, complotdenkers blijken nogal eens erg overtuigd te zijn van hun eigen gelijk, hoe dwaas dit soms ook overkomt.
Het droevige is dat zij niet (willen) inzien, dat hun theorieën ook wel eens ‘fake’ zouden kunnen zijn. En zij er alles aan doen om anderen, dus ook ons, er van proberen te overtuigen in hun complotten te geloven en die te zien als echt.
Iets wat zou betekenen er tevens mee te gaan leven en dus te accepteren, dat het bij ons allemaal niet zo deugt en onze democratie, rechtsspraak en journalistiek maar schijn is.

Nee, leven in zo’n samenleving toch liever maar niet.

[1] Bron: Kloostercomplot – van de Britse beeldhouwer Philip Jackson

Avatar foto

is antropoloog, voormalig universitair docent aan de VU, historicus, publicist en in de politiek onder meer een der oprichters van GroenLinks en oud-Statenlid van Zuid-Holland.

Schrijf een reactie