Keuzestress

0

Jeffrey van der Velde

Wijsheidsweb, 27 april 2019

Kijken mensen alleen maar op naar presidenten en popsterren (niet verboden)? Nee dit is niet het geval … we hebben elkaar om voor te zorgen en naar te leven.
Dit bedoel ik met het oog op mijn idee (of wereldbeeld) van een coherente samenleving.

Het is een gedachte die speelt. Ik ben nu niet poëtisch maar filosofisch in die zin. Als bewijsstuk wil ik de lezer een experiment laten voltooien middels een vraagstelling:

“Waar voelt u zich bij betrokken, cultuur of samenleving?”

Ik pretendeer niet autoritair te zijn of intellectueel. Ik geloof in geestverruiming op het gebied van zelfverkenning en medezeggenschap in de facetten en individuele vlakken van herkomstbezinning en levensinvulling. Vrij zijn we allemaal, gebrekkig ook in optimistische zin.

“Wie zijn je idolen? Wat zijn je idealen?”

Volledig autonoom zal een mens nooit zijn, dat zou teveel tegenstellingen en onvoorwaardelijke diensten scheppen. Maar het blijft een feit dat er ook een middenweg is, ondanks de droomwens om zelfstandig en onvoorwaardelijk liefdevol om te gaan met de natuur en de kansen voor een beter bestaan.

Mijns inziens is die middenweg een kans om je idealen en drijfveren te bepalen en te verkennen in een cyclus van vallen en opstaan.

Universaliteit blijkt daarin een kwestie te zijn die velen bezighoudt, zonder dat ik de les lees of ervan uitga dat iemand incapabel is om autonomie en zelfverwezenlijking waar te maken.

Wees het er mee eens of oneens wat ik te bieden heb. Voor elk product is er een wil of vraag naar keuze.
Vind ik dan zelf ook niet dat ik coherent binnen mijn eigen ziel ben? En dat mensen in staat zijn om informatie in zich op te nemen zonder dat ik daarbij een luie factor ben?
Ik kies voor recht-toe-recht-aan wanneer het aankomt op het aankaarten van mezelf en anderen. Maar dat is geen levensvraag, dat is absurditeit!

Maar assertiviteit is niet altijd belangrijk. Kritiek ook niet. Ik vind mezelf enorm subjectief wanneer het aankomt op het verdelen van mijn tijd en diensten of partijen informatie en genot. Universaliteit is een leuk begrip, maar laat het verschil ook blijken!

Heldere communicatie blijkt daarin een drijfveer en ambitie te zijn. Maar tussen wie en wat? Mijn doel is om u of jij of je mee te nemen op een reis door mijn teksten te verkennen. Zonder voorwaarden 🙂

Vriendelijke groet,

Jeffrey de Vrije Dromer

Quote van de dag

De dood is niet het doven van het licht, maar het uitblazen van de lamp omdat de dag is aangebroken.[1]

Rabindranath Tagore (1861-1941)[2]
Noten

[1] Bron: www.citaten.net
[2]Indiaas mysticus, dichter en Nobelprijswinnaar literatuur 1913

Avatar foto

legde zich via zelfstudie toe op Oosterse en Westerse filosofie (2003–2017), vervolgens op Transcendente Meditatie (van 2015-2017). Hij is nu bezig met een cursus Esoterie (2017). Hij vindt het leuk over filosofische en esoterische onderwerpen te schrijven. Af en toe draagt hij via blogs bij aan de verspreiding informatie over onderwerpen die hem raken. Daarnaast is hij bezig met spiritueel geïnspireerde en kleurrijke kunst.

Schrijf een reactie