Ratio

0

Jeffrey van der Velde

Wijsheidsweb, 2017-10
Hagia Sophia in Istanbul[1]. Hedendaagse denkvermogens staan nog steeds onder invloed van wereldreligies.

Bij elkaar gevoegd in een soms stikheet en melancholisch dan weer koel en vrijgevochten klimaat. Een verstikkend en verkillend overkoepelend stelsel: interorganisationeel top-to-bottom Nederland. Zo ervaar ik het leven in ons kikkerlandje.
Banale extremiteiten, onredelijke calamiteiten en systematische depressie zijn de klanken van de populaire media hedendaags. Is er een rationele consensus wanneer wij de zaken van verschillende invalshoeken bekijken? Is dat het huidige kabinet anno 2017? Of zouden we meer mogen kijken naar de ‘dieptelagen’ van het algemeen besef?

Daar wil ik mee aanduiden de volgende thema’s:

  • Verschillende generaties hebben diverse culturele belangen hiërarchieën.
    Simpele ratio smeekt om complexe ratio en complexe ratio smeekt om simpele ratio, in een sociaal-contextuele eenzaamheid – en wisselend systeem binnen simply complex and complexly simple.
  • De vraag of God bestaat of niet is een eeuwenoude traditie van het vormen van
  • Informatie en technologie zijn beiden volledig doorgebroken als wereldfenomeen.
  • Talen smelten samen in Nederland, ook op wereldwijd niveau.
  • Ik wil de lezer uitdagen om aan de slag te gaan met de gepresenteerde thema’s met als bron het Internet. Onderzoek vereist moed en wilskracht. Het beste is om gebruik te maken van Google en met de thema’s in gedachten trefwoorden in te tikken op de zoekbalk.

Tik: Piramide van Maslow en actuele ontwikkelingen op sociaal-cultureel gebied.

Tik: Lagen van vergrijzing, baby booming en nieuw businessmodel Nederland.

Tik: Wereldreligies vs Spiritualiteit vs Atheïsme vs Agnosticisme.

Tik: Internetrevolutie, kunstmatige intelligentie en biotechnologie.

Tik: Muziek, dans en theater.

Ik wens u allen een fijne voortzetting van uw persoonlijke tijdstabel!

Vriendelijke groet in transparantie!

Quote van de dag

Back when Saddam Hussein was in power, the Americans didn’t care about his crimes. When he was gassing the Kurds and gassing Iran, they didn’t care about it. When oil was at stake, somehow, suddenly, things mattered.

Sam Richards[2]
Noten

[1] bron: Hagia Sophia
[2] Bron: brainyquote

Avatar foto

legde zich via zelfstudie toe op Oosterse en Westerse filosofie (2003–2017), vervolgens op Transcendente Meditatie (van 2015-2017). Hij is nu bezig met een cursus Esoterie (2017). Hij vindt het leuk over filosofische en esoterische onderwerpen te schrijven. Af en toe draagt hij via blogs bij aan de verspreiding informatie over onderwerpen die hem raken. Daarnaast is hij bezig met spiritueel geïnspireerde en kleurrijke kunst.

Schrijf een reactie