De kracht van de Triniteit in Oost en West

0

Jeffrey van der Velde

Wijsheidsweb, 2017-05

Al eeuwen lang, zelfs voor de geboorte van Jezus Christus speelt de Triniteit een belangrijke rol in het leven van de filosofie die het mensenleven vormt en doet denken.

In het hindoeïsme is er sprake van de zogeheten ‘trimurti’ wat drie-eenheid betekent.
Hierover is in het Westen vrij weinig bekend ondanks de gelijkenis met de drie-eenheid van het Christendom.

Trimurti Elephanta Caves (India)[1]

In Oud-India waar het begrip trimurti is ontstaan staat het voor vernieuwing, levenskunst en herschepping zoals ook de Judeo-Christelijke esoterie op andere wijze beweert in teksten en praktijken over de drie-eenheid.Men kan beweren dat de drie-eenheid een bron van wijsheid is.

Laten we er eens wat dieper naar gaan kijken door een link te leggen tussen het Westerse begrip en het Oosterse op systematische wijze:

Brahman Vader Bewustzijn, Schepper en Vernieuwing
Vishnu Zoon Levenskunst, Evolutie en Begripsvorming
Shiva Heilige Geest Herschepping, Involutie en Vormgeving

Wat ik heb ontdekt dat de wijsheid van de drie-eenheid zelfs invloed uit kan oefenen op de wetenschappen van natuurkunde en psychologie vanuit vrijdenkend filosofisch redeneren. Daar ben ik een artikel over aan het voorbereiden.
Wat nu voor mij op de eerste plaats komt is de significante inherente magie van de drie-eenheid zoals hierboven geschetst!

Een fascinerende ontdekking … dit spirituele begrip is niet zomaar een wijsheid uit een tekst maar een natuurverschijnsel!
Er vallen vergelijkbare patronen op, parallelle creatieve processen vanuit een levensbron in de kosmos, in de natuur en in de mens:

Kosmos en Mens Wetten van de Natuur Evolutie
Schepping Leven Vergankelijkheid
Creativiteit Bronverwezenlijking Vormgeving

Wie weet wat er nog meer te ontdekken valt?

Wat een prachtige levensbron! Dank u!

Quote van de dag

De mens met het ingewikkelde zielscomplex vol tegenstrijdigheden is niet verloren; haar innerlijkste wezen, de godskracht in haar diepte, vermag op haar in te werken, haar te wijzigen, de krachten die elkaar tegenwerken, te verbinden en de elementen die uiteen streven, in elkaar te doen versmelten; zij kan van haar een eenheid scheppen.

Martin Buber, Oostenrijks-Israëlisch theoloog en filosoof (1878-1965)

Vriendelijke groet in transparantie!

[1] Bron: trimurti-elephanta-caves

Avatar foto

legde zich via zelfstudie toe op Oosterse en Westerse filosofie (2003–2017), vervolgens op Transcendente Meditatie (van 2015-2017). Hij is nu bezig met een cursus Esoterie (2017). Hij vindt het leuk over filosofische en esoterische onderwerpen te schrijven. Af en toe draagt hij via blogs bij aan de verspreiding informatie over onderwerpen die hem raken. Daarnaast is hij bezig met spiritueel geïnspireerde en kleurrijke kunst.

Schrijf een reactie