Japanse Muurrollen

0

Paul Mercken

© www.paulmercken.nl, 28 september 2019

Beide muurrollen gekocht bij een antiquair in Debbington in de buurt van Banbury, GB (2016)

Traditionele Japanse muurrol 1 (begin twintigste eeuw) 45*112 cm[1]

Evenmin als nummer 2 bevat ze een haiku maar ze ademt wel de haikuatmosfeer uit:
静 観 無 我 = sei-kan muga: “Rustig waarnemen – geen zelf”.
Zuiver zintuiglijk waarnemen zonder inmenging van je eigen reacties: gevoelens of gedachten.

Traditionele Japanse muurrol 2 begin twintigste eeuw, 45*112 cm[2]

Evenmin als nummer 1 bevat ze een haiku maar ze ademt wel de haikuatmosfeer uit:
真 実 一 路 = shin-jitsu ichiro: “Waarheid slechts één pad”.
Betekent: er is maar één weg, die van de oprechtheid.

[1] Bron: japanese-scroll-1
[2] Bron: japanese-scroll-2

Avatar foto

is gepensioneerd historicus van de wijsbegeerte en mediëvist uit Hasselt, België, maar woont na verbleven te hebben te Cambridge, Oxford, Florence en de USA (Talahassee, Florida; Bronxville, New York en Virginia) sedert 1978 in Nederland. Hij vertaalt graag gedichten uit andere talen, heeft zelf dichtbundels uitgegeven, en is een deelnemer aan voornamelijk Engelstalige kettinggedichten.