Grasduinen: symbolen, symboliek

Symbolen zijn vormen in een tweedimensionale wijze — zoals een getekende vorm op papier — of een driedimensionale wijze — zoals een in materie vormgegeven artefact. Ze drukken naast de letterlijke vorm nog een andere (overdrachtelijke) betekenis uit.