Trainen van consciousness 2

0

Joke Koppius i.s.m. Rudy van Cuyk

Samengesteld uit diverse workshops van WUJI-managementtrainningen (2005-2006)
deel 1, deel 2

Qi gong-oefeningen

Tips
  • Steeds geldt: ontspannen, niets forceren, eigen grenzen stellen, door de neus ademen.
  • Doel: proberen de energiestromen te voelen, er meer bewust van worden en leren de energie bij te sturen door staand te ontspannen.
  • Gebruik een stoel als hulpmiddel, als dat handig is.
Tussendoor lichaam(sdelen) losmaken en uitschudden
  • Armen, benen en romp loskloppen; goed voor de activering van organen
  • Hoofdhuid losmaken, ook langs de schedelrand, de oorranden, aan de lellen trekken.
  • De armen horizontaal heen en weer laten zwaaien door vanuit de heupen te draaien (met de voeten op de grond stil blijven staan)

Qi gong: staan en bewegen van de armen

qi gong staan[1]
1 qi gong staan apenhouding: 2 de armen drijven naar boven 4 handen in de wind 6 qi gong staan
in de liezen inzinken,
voeten recht naar voren op schouderbreedte uit elkaar,
schouders loslaten,
alles ontspannen,
handen rondom het dan tian
3 de polsen horizontaal naar de neus laten drijven 5 armen langzaam naar beneden laten zakken 7 en rust

Qi gong: zitten, staan, ademen

dubbel vouwen en water, aarde, wolken, lucht[1]
dubbel vouwen:
naar beneden en uitademen,
naar boven en inademen
qi gong staan
armen naar boven met handpalm naar buiten, inademen
armen naar beneden met handpalm naar binnen,  uitademen

Qi gong: de goudfazant

de goudfazant staat op één been[1]
linkerarm half hoog gebogen,
rechter bovenbeen horizontaal
rechterhand om de rechter enkel,
voet richting achterwerk
beide handen om de knieën,
bovenbeen richting borst
drie maal links en rechts; het standbeen licht gebogen

Qi gong: hurkoefeningen

hurkoefeningen [1]

Bij deze twee oefeningen: eerst door de knieën zinken en rustig de rug afrollen bij het opstaan.
links: op de hurken zitten; als het kan hielen op de grond
rechts: diep en rustig naar de buik ademen


Wu xing oefening

Een cyclus van oefeningen van de zogenoemde vijf processen of fasen

Wu xing oefening[1]
<————————————————————->
aarde metaal water hout vuur
qi gong staan kleine bol;
handen bewegen horizontaal
dieper in de knieën en liezen zinken grote bol kleine bol;
handen bewegen verticaal
mannen linkerhand boven handen naar buiten: inademen inzinken uitademen de armen omhoog inademen handen van elkaar: inademen
vrouwen rechterhand boven naar binnen: uitademen oprichten inademen de armen omlaag uitademen handen naar elkaar: uitademen
        links (linkerhand boven en
rechts (rechterhand boven)
paar minuten drie maal drie maal drie maal drie maal
  terug naar aarde terug naar aarde terug naar aarde terug naar aarde

Qi gong: spannen en ontspannen

spannen en ontspannen[1]

De benen staan iets verder uit elkaar dan bij het ‘qi gong staan’.
Vanuit de ‘qi gong staan’ houding:
op de tenen staan en vuisten ballen, inademen, loslaten,
weer gaan staan en uitademen.

Drie maal herhalen.

Qi gong: afsluiten met oefening om de energie te verdelen en even afschudden

energie verdelen[1]

Verdeel de energie door met de handen over het hoofd, de schouders, de rug en achterlangs de benen naar beneden te gaan
en vervolgens voorlangs de benen weer omhoog.
Tijdens het voorover buigen het hoofd ontspannen laten bungelen.

Drie maal herhalen.


De ‘vijf wolken’ meditatie

De vijf wolken meditatie[3] is een oefening uit de grote traditie van het daoïsme.

De meditatie kan het beste voor het slapen gaan worden uitgevoerd in zittende, staande dan wel liggende houding. De tijdsduur van de meditatie kan variëren van 15 minuten tot meer dan een uur… Naar men zegt is de beoefening op den duur zeer vitaliserend; de meditatie benadrukt de oneindigheid van de geest en werkt verjongend op het lichaam. Zoals vaak in de klassieke Chinese alchemie het geval is, heeft ook hier een indeling in de vijf fasen (Xing) plaatsgevonden:

Vuur Mars Hart Nederigheid Spiritualiteit Rood
Aarde Saturnus Milt Betrouwbaarheid Stabiliteit Geel
Metaal Venus Longen Oprechtheid Gevoeligheid Wit
Water Mercurius Nieren Wijsheid Vitaliteit Indigo of nachtblauw
Hout Jupiter Lever Welwillendheid Rationaliteit Groen

Begin de oefening in alle rust (geen gedachten, geen ego) met het sluiten van de ogen. Lokaliseer de energie die onder aan de rug vanuit de bekkenbodem langs de ruggengraat omhoog stroomt en over de schouders weer terug – via de dantian – naar de bekkenbodem gaat.

Laat de vijf wolken uit de hemel neerdalen. Meestal bestaan ze uit een mengsel van rood, geel, wit, indigo of nachtblauw en groen. Als er één kleur domineert begin dan met deze kleur; het is de kleur die intuïtief wordt aangegeven. Begin anders met rood (rode qi) en visualiseer deze kleur.

De nu rode wolk verplaatst zich naar het hart. Na enkele minuten verplaatst de wolk zich naar de milt en maag en wordt geleidelijk geel van kleur. Van de milt en maag verhuist de wolk naar de longen; de wolk wordt groter om beide longen te kunnen vullen met doorschijnend melkwit. Na een tijdje verplaatst de wolk zich naar de nieren en de blaas en ondertussen verandert de kleur in nachtblauw. De wolk omgeeft nu alle organen die met vocht en de vochthuishouding te maken hebben. Tenslotte gaat de wolk naar de lever, rechts van de galblaas en de blinde darm; de kleur verandert daar van nachtblauw in groen.

Zazen en kin hin praxis

Zazen (zitten in meditatie) richt zich op het onbevangen en onbevooroordeeld de werkelijkheid waarnemen. Het is een systematische training om te komen tot ervaringen uit de eerste hand en aanwezig te zijn in het hier en nu, zonder vast te houden aan het verleden of te hopen op de toekomst. Met alerte aandacht ontspannen en het hoofd vrijmaken van zich herhalende gedachten; leeg, stil en bewegingloos en een schouwen met ogen of fantasie, waarbij het hele lichaam betrokken is. De ademhaling wordt gereguleerd, de spieren worden ontspannen en de rusteloos makende molen van het denken komt tot stilstand.
Deelnemers zitten op een meditatiekussentje in (halve) lotushouding of op geknield op een bankje (seiza houding) met een rechte rug en de ogen geloken (half open). De handhoudingen variëren.

lotushouding[3]
halve lotushouding[3]
seizahouding[3]

Bij kin hin (loopmeditatie) vormen de deelnemers — vlak achter elkaar — een lint. Ieder volgt de bewegingen van zijn/haar directe voorganger, waarbij het lint een geheel blijft. Het lopen verloopt langzaam tot op een holletje. De neus staat richting horizon. De handhoudingen variëren.

Kin hin, loopmeditatie[4]

Zazen en kin hin worden in afwisseling elkaar beoefend. Ze versterken elkaars effect. Beide bevorderen ze concentratie en coördinatie van een ieder, versterken het intuïtieve vermogen en dragen bij tot een betere harmonie tussen lichaam en geest. Concentratie en doelgerichtheid, maar ook intuïtie en creativiteit en slagvaardigheid nemen daardoor toe.

Voorbeeld van een cyclus

zazen
 
kin hin
 
zazen

blokjes slaan 2*,
gong slaat 1*,
20 minuten zitten, 
gong slaat 1*,
blokjes slaan 1*

opstaan en
opstellen in de rij,
blokjes slaan 1*

lopen met neus 
richting horizon,
volg precies je voorganger
keten niet verbreken,
Blokjes slaan 2*

terug naar je plek

gong slaat 1*,
20 minuten zitten, 
gong slaat 1*,
blokjes slaan 2*

Noten

[1] tekeningen door Rudy van Cuyk
[2] De vijf wolken meditatie van meester Fong Chung-Da ofwel de ‘buffelrijder’ dateert uit de Han-dynastie (rond 200 v.o.j. – 200. Te samen met de ‘zon-maan’ meditatie vormt deze een volledige spirituele oefening voor de ontwikkeling van geestelijke en lichamelijke kracht en intuïtie.
[3] Bron: preparing-for-meditation-sitting-still
[4] Bron: kin hin

Avatar foto

is linker- en rechterhand, en mede dragende kracht voor de ontwikkeling en design van de drie QFWF Quests for wisdom. Met Heidi Muijen vormt ze de hoofdredactie van de QFWF.