Corona is een pandemie met een mondiale filosofie

0

Louise Müller

Forum, 15 april 2020
Zonsverduistering[1]

De wereld is in crisis. Corona werpt een schaduw over het menselijk bestaan. Zij valt de longen van mensen aan en raakt hen het hardst die in de strijdt tegen haar een vijand van zichzelf zijn.

De mens is niet alleen in oorlog met Corona maar ook met haar eigen lichaam. De zieke mens vecht voor haar leven, snakt naar adem op de intensive care, voert een gevecht, een doodsstrijd tegen een onzichtbare vijand die haar tegen zichzelf keert en haar verwijdert houdt van anderen, van dierbaren en vrienden. Corona bevindt zich tussen de mensen. Zonder ons heeft zij geen recht van bestaan.

In de strijdt tegen Corona zijn vrouwen de soldaten aan het front. Zij verzorgen de gewonden met gevaar voor eigen leven. De zusters redden de longen van de mensheid in een wereld wiens longen al jarenlang ernstig zijn aangetast.
Door ontbossing, overbevolking, ongebreideld groei door kapitalisme en neoliberalisme is het ecosysteem van de wereld ernstig verstoord. En terwijl de zwakkere bomen snakken naar zuurstof liggen ook overwegend ongezonde mensen op de beademing.

De hoogmoed van de mens blijkt ten val gekomen. De mens is niet superieur aan de natuur. Zij is onderdeel van een natuurlijk systeem dat door haar eigen toedoen steeds meer in disbalans is geraakt.
Corona dankt haar bestaan aan de mensheid die de leefomgeving van wilde dieren drastisch heeft beperkt. Zij schrijft haar aanwezigheid toe aan het dier dat alle niet-menselijke dieren heeft verjaagd.

Corona is een femme fatale, maar zij blijkt tevens een media invloedrijke, prominente filosofe. Want terwijl zij haar slachtoffers maakt, verschijnen de coronaduidingen en -bespiegelingen over de staat van de mensheid en hoe het anders moet en kan.
Doordat zij mensen dwingt zich te isoleren, tast zij de mogelijkheid tot menselijke samenwerking aan. Het resultaat is een noodzakelijke bezinning op het wezen van die samenwerking. Het herstel in de sociale en natuurlijke balans betekent Corona’s ondergang.

Een omgekeerde zonsverduistering door het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2)[2]

Corona is de omgekeerde zonsverduistering die de vogels niet tot zwijgen brengt maar hen liederen doet zingen in plaats van zich te overschreeuwen door het menselijk lawaai. Zij is het die de wilde dieren een kans geeft de grote steden en de stranden te betreden, de lucht schoner maakt en de luchtwegen en snelwegen verkeervrij. Corona is degene die mensen leert regelmatig hun handen te wassen en hygiënemaatregelen na te leven, zij is de pandemie die de wereldeconomie tot stilstand brengt.

Corona zal sterven zodra zij haar boodschap aan de mensheid en de wereld heeft overgebracht. Hoe beter we naar haar luisteren, hoe sneller zij niet langer tussen ons zal staan.

Noten 

[1] Bron: totale zonsverduistering
[2] Bron: SARS-CoV-2

Avatar foto

is interested and academically trained in African Philosophy (esp. Akan Philosophy), Intercultural Philosophy, World History and Religious Studies with a focus on Asia and especially Africa. She obtained an M.Sc. and PhD in African Studies from the University of Edinburgh (UK) and published a book on her thesis topic, which is entitled ‘Religion and Chieftaincy in Ghana’ (Lit Verlag, 2013).

Schrijf een reactie