Het gebruik van wazifa’s

0

Ameen Carp

Uit: De Soefi-gedachte, juni 2010

In de Innerlijke School van de Soefi Beweging worden de wazifawoorden veel gebruikt als middel voor geestelijke ontwikkeling. Het gebruik van deze woorden is gebaseerd op de gedachte dat het Goddelijk Wezen gekend kan worden door zijn eigenschappen (de schepper, de machtige, de barmhartige, de vergever, etc.).
Door de herhaling van deze woorden bevestigt en versterkt men deze zelfde eigenschap in zichzelf. Deze mystieke trainingsmethode kent men ook in het hindoeïsme (waar men spreekt over mantram of mantra), in het boeddhisme, in de islam en vermoedelijk ook in andere religieuze esoterische tradities.

In de islam spreekt men over de 99 schone namen van Allah (de wasa’if) en het zijn deze Arabische woorden die Hazrat Inayat Khan ook gebruikte bij de esoterische training van zijn leerlingen (murieds).

De wazifa’s kan men onderverdelen in drie categorieën

  • De wazifa’s die helpen in omstandigheden van nood; bijvoorbeeld geldnood, crisissituatie, ziekte, wanhoop.
  • De wazifa’s die helpen om karaktereigenschappen te versterken; bijvoorbeeld geduld, doorzettingsvermogen, stabiliteit, zelfbeheersing.
  • De wazifa’s die helpen om het eigen spirituele verlangen naar vereniging met het Goddelijk Ideaal te versterken; bijvoorbeeld liefde voor schoonheid, gevoeligheid, aandacht, onverschilligheid.

De ernstige zoeker zal nooit deze wazifa’s in een boek opzoeken en dan herhalen, maar zal zijn geestelijk leraar vragen hem hierbij te helpen.
Ze zijn machtige middelen tot geestelijke groei en moeten onder leiding worden beoefend met oprechte toewijding.
Het zijn geen magische trucs om iets te verkrijgen.

Er is de laatste jaren de gewoonte ontstaan om wazifa’s collectief met een speciale melodie te zingen.
Dit helpt de stemtraining en men kiest wazifa’s met een algemene betekenis.

Ongetwijfeld gaat hier een bepaalde verheffende werking van uit.
Dit is echter niet hetzelfde als het gebruik van wazifa’s voor innerlijke ontwikkeling als boven beschreven.

Avatar foto

werd in 1949 ingewijd in het soefisme. Hij richtte in 1966 uitgeverij East-West Publications op, dat later Sufi Publications is geworden. Hij was vijftig jaar leider van het centrum voor universeel Soefisme in Den Haag en gedurende 32 jaar, tot 2014 voorzitter van de Soefi Beweging Nederland.