De betekenis van de Soefi Boodschap

0

en het werk van de Soefi Beweging

Ameen Carp

Uit: De Soefi-gedachte, september 2010

Hazrat Inayat Khan sprak herhaaldelijk over ‘de Boodschap’ (The Message). Wat heeft hij daarmee bedoeld?
De verklaring hiervoor vinden wij het duidelijkst uitgelegd in zijn toespraken tot de cherags. Dat zijn de personen die na een opleiding geordineerd zijn om bij de Universele Eredienst de kaarsen aan te steken, uit de heilige boeken voor te lezen of een toespraak te houden.

Deze toespraken zijn tot voor kort niet gepubliceerd, maar werden onlangs in het laatste deel van The Complete Works of Hazrat Inayat Khan, 1924-2 opgenomen.

Daarin lezen wij:

“Onze heilige taak is bij hen, die in onze omgeving zijn en bij hen die wij kunnen bereiken, in de eerste plaats te doen ontwaken de geest van tolerantie voor de religie, het heilige boek en het devotionele ideaal van onze medemens.
Onze volgende taak is de medemens te laten begrijpen, de mensen van verschillende naties, rassen en gemeenschappen en ook van de verschillende sociale klassen”.

“Hierbij willen wij niet dat alle rassen en naties één worden en dat alle klassen één moeten worden, wat wij willen is dat wij het als een heilige taak zien voor elkaar te werken, wat ook de religie, natie, ras of klasse van de ander is. Dat beschouwen wij als onze dienst aan God.
Wij moeten een geest van verbondenheid scheppen onder de mensen van verschillende rassen, naties, klassen en gemeenschappen, want het geluk, welzijn en voorspoed van eenieder hangen af van het geluk, welzijn en voorspoed van ons allen”.

“Hiernaast is het centrale thema van de Soefi Boodschap heel eenvoudig en toch heel moeilijk en dat is de mensen bewust te maken van de goddelijkheid van de menselijke ziel.
Dit is tot heden niet gebeurd, want de tijd was er niet rijp voor. Het voornaamste dat de Boodschap in deze tijd moet brengen is het bewust zijn van de goddelijke vonk In Iedere ziel, zodat leder mens al naar gelang zijn/haar geestelijke vooruitgang de goddelijke vonk In zich mag realiseren. Dat Is de taak die wij te vervullen hebben”.

In de cheragstoespraak van 13 augustus 1923 staat:

“Je kunt vragen: Wat is de Boodschap? De Bood schap Is dit: dat de hele mensheid te vergelijken Is met één lichaam en alle naties, gemeenschap pen en rassen als de verschillende organen, en het geluk en welzijn van leder van hen Is het ge luk en welzijn van het hele lichaam. Als er één orgaan Is dat pijn lijdt, heeft het hele lichaam hieronder te lijden.”

“De taak van de Boodschap is dat de mens begint te beseffen dat zijn welzijn niet afhangt van de zorg voor zichzelf, maar van de zorg voor anderen. Als er bij alle mensen het gevoel van verbondenheid, liefde en goede wil voor de ander zal zijn, zullen er betere tijden aanbreken”.

De toespraak vervolgt met:

“Denk eraan, dat de Boodschap die ons gegeven wordt, de ware uitleg geeft van alle heilige boeken, waarvan vele door de verschillende uitgaven en vertalingen en door verschillende redenen, niet altijd dezelfde zijn gebleven. Het ontvangen en bewaren van de Boodschap en de verspreiding hiervan, is in wezen de Boodschap van alle profeten en de leringen van alle religies”.

In een volgende toespraak (op 20 augustus) zegt Hazrat Inayat Khan:

“Als ik iets meer te zeggen heb, is het dat u het vaste geloof moet hebben, dat dit de Boodschap van God is en dat het zich daarom zal verspreiden en dat er niets in de wereld is die het daarin zal tegenhouden. Dit zal geschieden als de belofte van God”.

Daarna gaat hij in op de rol van de Beweging:

“En wat is dan de Soefi beweging? Onze Beweging geeft haar diensten aan God en de mensheid zonder een exclusieve gemeenschap te willen worden, maar in dit werk mensen van alle verschillende religies te verbinden.
Nu staat de Beweging nog in zijn kinderschoenen en begint zij haar werk, maar in haar hoogtepunt zal zij een wereldwijde beweging zijn”.

“Dit is niet een kerk, maar een school waarin we kunnen leren, de les van tolerantie, een les om respect te leren voor alle leraren en alle heilige boeken. Een les die ons leert niet onze eigen religie op te geven, maar alle religies te aanvaarden en zo de heiligheid van religie volmaakt te maken”.

In zijn cheragstoespraak op 23 september 1923 voegt hij daaraan toe:

“Is deze beweging een religieuze beweging? Deze beweging maakt geen propaganda voor een bepaald geloof. Deze beweging is een religieuze beweging in die zin, dat zij vrede wil stichten tussen de volgelingen van de verschillende religies.
Zij is een religieuze beweging in die zin, dat wij mogen leren wat ook ons geloof en het geloof van onze voorouders en het respect voor de religie van onze medemens is. Door dit te doen kunnen we groeien naar het begrip dat er één religie is, die de essentie is van alle religies”.

“God is één, de waarheid is één. Hoe kunnen er twee religies zijn? Er is één religie, de enige religie. Zeker, we wonen in verschillende landen, maar er is één hemel boven ons.
Wij hebben vele kerken, maar er is maar één God. Er zijn vele heilige boeken, maar er is maar één wijsheid. Er zijn vele zielen, maar er is maar één geest, de ene geest van God. Om dit bekend te maken en te begrijpen bestaat de Soefi Beweging”.

Avatar foto

werd in 1949 ingewijd in het soefisme. Hij richtte in 1966 uitgeverij East-West Publications op, dat later Sufi Publications is geworden. Hij was vijftig jaar leider van het centrum voor universeel Soefisme in Den Haag en gedurende 32 jaar, tot 2014 voorzitter van de Soefi Beweging Nederland.