Broederschap

0

Ameen Carp

Uit: De Soefi-gedachte, juni 2011

In een toespraak ‘Ons werk in de lijn van de broederschap’ zegt Hazrat Inayat Khan:

“Ons voornaamste doel bij ons werk in de lijn van de broederschap is om betere verstandhouding teweeg te brengen tussen de verschillende klassen in de maatschappij, tussen de volgelingen van de verschillende godsdiensten en tussen mensen van verschillende rassen en volken”.

En verder:

“De bedoeling is niet de mensheid te veranderen, maar haar voort te helpen naar haar bestemming. Het is in het geheel niet de roeping van de Soefi Beweging de hele mensheid tot volgelingen van één bepaalde beweging te maken, maar om haar dat te geven, wat God ons schenkt om ons aan Zijn Boodschap te kunnen wijden”.

Hoe duidelijk en nobel zijn deze woorden. Zij doen denken aan de afscheidstoespraak van de Profeet Mohammed in 631:

“U bent allen gelijk. Alle mensen, tot welke stam of volk zij ook behoren, en welke positie zij ook mogen bekleden in de maatschappij, zijn gelijk.
Allah heeft u allen broeders gemaakt, wees dus niet verdeeld. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier. Een blanke is niet beter dan een zwarte, en een zwarte is niet beter dan een blanke.
Zoals de vingers van één hand gelijk zijn, zo zijn mensen aan elkaar gelijk. Niemand heeft het recht zich beter te vinden dan een ander. Jullie zijn als broeders!”.

Dit zijn prachtige, waardige woorden. Laten wij, in deze tijd van spanningen tussen rassen, volkeren, aanhangers van verschillende religies en mensen van verschillende sociale klassen, ons door deze woorden laten leiden.

Avatar foto

werd in 1949 ingewijd in het soefisme. Hij richtte in 1966 uitgeverij East-West Publications op, dat later Sufi Publications is geworden. Hij was vijftig jaar leider van het centrum voor universeel Soefisme in Den Haag en gedurende 32 jaar, tot 2014 voorzitter van de Soefi Beweging Nederland.