Comfort zone

0

Rosalie de Wildt

WW knipoog 1

Van vele kanten bereikt ons de laatste jaren de steeds dwingender wordende oproep om uit onze comfort zone te treden. Er wordt ons beloofd dat het nieuwe en onverwachte dat er daarbuiten schijnt klaar te liggen veel moois zou kunnen toevoegen aan ons routineuze en vastgeroeste bestaan. De inspirerende boodschappers kunnen ijverige en ambitieuze midden managers zijn, middelbare rebirthing mevrouwen of soms gewoon de simpele huisarts, die zich, omdat hij zich zelf ook al een tijdje niet meer zo comfortabel voelde binnen de muren van zijn eigen spreekkamer, had laten verleiden tot het verrichten van intense ademhalingsoefeningen onder de bezielende leiding van bijvoorbeeld een Sri Sri Ravi Shankar volgeling.

 Sri Sri Ravi Shankar[1]

Art of Breathing heet overigens die, twee avonden en een weekend durende, cursus. Fanatiek ademen is een belangrijk onderdeel van Sri Sri ‘s wereldwijd beoefende Art of Living.

Om beter te begrijpen wáár het dan is waar we uit dienen te treden moeten we eerst de grenzen van ons nietige bestaan verkennen in een poging de smalle en vaak zo vernuftig verborgen uitgang te vinden. Gelukkig hebben, om die opening te vinden, onze leermeesters ook alweer zo’n mooie uitdrukking paraat. We hoeven alleen maar ‘out of the box’ te gaan denken om het deurtje naar buiten zachtjes te zien open kieren. Een fijne en overzichtelijke boodschap: je komt simpelweg uit je comfort zone door je gebruikelijke manier van denken los te laten.

Een paar jaar geleden hadden zich in het Kennemer Sportcenter te Haarlem honderden adepten van de Sri Sri’s ademhalingstechnieken verzameld. Ze zaten op hun yoga matje in meditatiezit diep te zuchten, de ogen stijf gesloten, in het blijde vooruitzicht straks hun grote voorbeeld Sri Sri in levende lijve te mogen ontmoeten. Toen ik stiekem alvast een beetje out of mijn box ging en tussen de oogharen wat rond gluurde, zag ik door de openslaande deuren achter in de hal de goeroe himself per luxe auto aankomen. Hij werd in alle stilte met devote zorg naar zijn stoel geleid en de talloze boeketten werden plechtig om hem heen geschikt. Toen alles prachtig gestyled was, werd het signaal gegeven dat de meditatie afgelopen was en mochten de gelovigen hun ogen openen om sidderend het wonder te aanschouwen.

Zelden iemand er zo comfortabel bij zien zitten als de ogenschijnlijk boxloze Sri Sri zelf.

Lang leve de comfort zone!

[1] Bron: Sri Sri Ravi Shankar — foto Firoze Edassery

Avatar foto

studeerde af in de wijsbegeerte op Meer feest! een beschouwing over tijdsdruk aan de hand van de tijdsopvatting van de Franse filosoof Henri Bergson. Zij probeert met haar filosofisch getinte lezingen over tijd en tijdsdruk een adempauze in het vaak zo gehaaste bestaan te brengen. De levensbeschouwing van Bergson is daarbij een belangrijke inspiratiebron.