Queeste

0

Rosalie de Wildt

WW knipoog 39

Om te vinden wat je zoekt
zoek je naarstig wat je vindt
van alles en iedereen
en als je echt je best doet
ook nog van jezelf
met meningen die spiegelen
de zucht naar zelfbehoud
zodat je na verloop van tijd
volstrekt niet meer weet
wie je bent

Zwaaiende Brugmansia – foto Joke Koppius

Met een beetje geluk
komt dan de crisis
die werpt je terug
zomaar ergens heen
en als je boft
is er nog kracht over
voor een nieuwe queeste
minder bang nu
dus minder mening
dus minder haast

De lat zo laag mogelijk
de blik wat ruimer
iets minder benauwd
zo komt vanzelf in zicht
het einde van de zoektocht
waar gelachen kan worden
waar gehuild kan worden
waar gevoeld kan worden
en waar, als alles mee zit,
luchtig gestorven kan worden

Kom vandaag niet aan met mededogen
of naastenliefde of engeltjes
ik ben al blij
als het knagen van het verlangen
even gestild wordt
door zwaaiende zomerbloemen

Avatar foto

studeerde af in de wijsbegeerte op Meer feest! een beschouwing over tijdsdruk aan de hand van de tijdsopvatting van de Franse filosoof Henri Bergson. Zij probeert met haar filosofisch getinte lezingen over tijd en tijdsdruk een adempauze in het vaak zo gehaaste bestaan te brengen. De levensbeschouwing van Bergson is daarbij een belangrijke inspiratiebron.