QFWF-Ontmoetingsdag 2019

0
Wijsheidsweb, 30 augustus 2019,
Van harte welkom op zaterdag 7 september 2019 op de jaarlijkse QFWF-Ontmoetingsdag  in de Bibliotheek van Weesp

Op zoek naar vallende appeltjes in de boomgaard van verhalen

Storytelling on the rhythm of life, crossing borders of cultures and media

Praktische informatie

Datum: zaterdag 7 september 2019
Locatie: De Bibliotheek van Weesp, Oudegracht 67, 1381 XX Weesp
Tijd: inloop 09.30 uur, start 10.00 uur tot 17.30 uur — napraten en borrelen
Bijdrage in de kosten: € 27,50 inclusief lunch, hapjes en drankjes over te maken op Bank NL14TRIO0777827654 t.n.v. de Quest for wisdom foundation te Weesp
Info en aanmelding (aanmelding verplicht!): info@questforwisdom.org

Extra donaties zijn welkom: op Bank NL14TRIO0777827654 t.n.v. de Quest for wisdom foundation te Weesp

Programma

vanaf 9.30 uur

Deuren open, met koffie en thee

10.00 uur

Opening van de QFWF Ontmoetingsdag 2019 door Heidi Muijen

 

Muzikaal welkom met de Chaconne van Bach door Mitra Muijen (viool)

10.15 uur

Het thema van de QFWF Ontmoetingsdag 2019: “Op zoek naar vallende appeltjes in de boomgaard van verhalen” door Heidi Muijen en Louis Van Marissing

10.30 uur

De QFWF: de drie Quests en Storytelling door Joke Koppius

 

Muzikaal intermezzo met Culturele Droomwevers 

 • Muzikale vertolking van Goethe’s “Erlkönig”, van Franz Schubert door Henry Muldrow
 • The Galaxy Song door Frans Bloem
 • Scarborough Fair, een gitaarsolo door Jos Groot

Canons zingen!
Onder leiding van Henry Muldrow, Frans Bloem, Jos Groot & Mitra Muijen

 • Man in the Moon
 • In a class of your own
 • Een aanval, van Rushdie

11.00 uur

Indiase Storytelling tradities: inleiding en workshop met Nivedita Yohana:
Katha Pravachana – the stories, the teller and the telling…

12.00 uur

Ritueel intermezzo met Louis Van Marissing

 

Van verhaal naar spel;  samen denken in de diverse (multiculturele) basisschoolklassen door Karin Glaubitz

12.30 uur

Informele ontmoetingen met mediterrane hapjes van Najia Azizi, Kookatelier Leiden

Middagprogramma

13.30 uur

Muzikaal intermezzo door Henry Muldrow en Faïza el Madani

Marokkaans gedicht en lied

 • The Elegant Sufi, gedicht van Marokkaanse dichter Abdellatif Laâbi
 • El paño moruno, van Manuel de Falla

Canon zingen!
Onder leiding van Henry Muldrow, Faïza el Madani, Frans Bloem, Jos Groot & Mitra Muijen

 • Wat willen we?, van Lorde

13.45 uur

Feestelijke aankondigingen van twee bijzondere projecten

 • Een verhaal uit de ‘Congo tales’ door Tess van Dongen
 • Ritueel intermezzo: de doop van Adinkra: een wijsheidsspel, ontwikkeld vanuit de Ghanese Akan traditie

Inleiding en workshop met Adinkra door Louise Müller

15.15 uur

Ritueel intermezzo met Louis Van Marissing

Theepauze

15.40 uur

Muzikale en verhalende polyloog o.l.v. Henry Muldrow, Hedy-Jane Guds en Johann Gomes rond drie Surinaamse gedichten

 • Sjinta, van Bernard Ashetu door Muldrow & Maestraccio
 • Puwema gi yu, van Mechtelly door Muldrow & Maestraccio
 • Dit is de dag, van Thea Doelwijt door Muldrow & Maestraccio

16.15 uur

Workshop met Hedy-Jane Guds, Surinaamse verhalenverteller

16.45 uur

Canons zingen!
Onder leiding van Henry Muldrow, Faiza el Madani, Frans Bloem, Jos Groot & Mitra Muijen

 • Alle Verhalen, van Annie M.G. Schmidt
 • Ik schrijf in mijn Hoofd, van Hella Haasse

Het ontrollen van het narratieve lint waarin er in kleinere groepen een QFWF intercultureel (beeld)verhaal als het symbool tot de 2020 Ontmoetingsdag  voor de QFWF het licht ziet – met Louis Van Marissing, Heidi Muijen en Henry Muldrow met de Eigen verhalen rap

17.15 uur

Muzikale uitleiding met blues klassiekers van het Muldrow-Trio

Napraten met een hapje en drankje
tot 18.00 afsluiting

Toelichting op het programma van de QFWF Ontmoetingsdag 2019

De ontwikkelgroep van de QFWF heeft het programma van de Ontmoetingsdag 2019 in een vijftal bijeenkomsten ontwikkeld. Deze dagen waren mooie etappes op een verkenning rond de vraag: “Hoe storytelling vanuit intercultureel perspectief vorm te geven?

Het resultaat is een programma waarin je je kunt onderdompelen in de kracht van het verhalen vertellen door middel van woord, in muziek, in drachten en in beelden. Met speciale aandacht voor interessante verschillen tussen culturen en voor wat ons met elkaar verbindt, in het bijzonder vanuit verhalentradities uit Europa, India, Ghana en Suriname.

De dialogen en workshops zijn vooral onderzoekend van karakter: hoe kunnen wij leren van elkaar en van de schatten uit deze tradities? Doel van dit onderzoek is dat het bijdraagt aan het goede multiculturele samenleven! Aan het ontwikkelen van wereldburgerschap door middel van dialoog en verbindingen tussen culturen.

Van harte uitgenodigd mee te voelen, praten, doen en denken over deze vragen: 

 • Hoe kan de basis van het leven, de natuurlijke elementen — aarde, water, lucht, vuur en ether — een brugtaal helpen vormen voor verbinding tussen culturen?
 • Hoe kunnen diverse culturele tradities van storytelling — zoals die welke op deze dag centraal staan uit Europa, Ghana, Suriname en India — bijdragen wereldburgerschap te ontwikkelen?

‘De kracht van verhalen en de alchemie tussen de elementen aarde, water, lucht, vuur en ether: voor een ont-wikkeling van multi- naar inter- en transculturele verbindingen …’

Programma onderdelen

Mitra Muijen opent de dag met de Chaconne van Bach: de inspiratie in deze compositie, het verdriet om zijn overleden vrouw, verklankt ook een existentieel thema: het rouwen om het verlies van een dierbare. Intenser dan woorden kunnen zeggen, spreekt de muziek…

Joke Koppius besteedt ‘concrete’ aandacht aan de voortdurende ontwikkeling van de Quest for wisdom foundation. Ze vertelt over de gestage groei van de QFWF, de ideeën erachter en over Storytelling als nieuwste pijler van Quest-2.

Henry Muldrow als creatieve spil van stichting Culturele Droomwevers heeft, net als op de vorige Ontmoetingsdagen, een ‘muzikaal lint’ samengesteld, toegesneden op het thema van de dag: met liederen en canons die verschillende culturele contexten in beleving brengen, zoals de Europese, Surinaamse en Marokkaanse, onder meer in een muzikale dialoog met Faïza Madani, sopraan.
Het Muldrow-Trio rondt het muzikale lint feestelijk af met verschillende Blues klassiekers.

Katha Pravachana — the stories, the teller and the telling… door Nivedita Yohana: een inleiding over verschillende Indiase Storytelling tradities. Daarna een oefening in de kunst van het verhalen vertellen, “Character web”, gevolgd door een onderzoekende dialoog over de vraag: in hoeverre zijn wij ons bewust van de eigen culturele en gender biases.

Karin Glaubitz vertelt aan de hand van beelden over haar wijze van filosoferen met kinderen in basisschool groepen. Met behulp van ‘non-verbale’ vormen van spel, beweging en creatieve materialen ontstaat er mediale ruimte: al doende worden er (interculturele) verbindingen gemaakt: Juist dankzij de (culturele) diversiteit in de groep kinderen is er veel vruchtbare dynamiek en beweging in de gesprekken.

Als feestelijk moment van de Ontmoetingsdag kondigt de QFWF twee bijzondere gebeurtenissen aan

 • Een doopplechtigheid van Adinkra. Louise Müller ontwikkelde dit wijsheidsspel op basis van Ghanese (Akan spreekwoorden) en Adinkra symbolen in onder auspiciën van de QFWF.
 • Tess van Dongen geeft een preview van de ‘Congo tales’. Eva Vonk (dochter van Tess) ontwikkelde dit bijzondere project samen met fotograaf Pieter Henket en met de lokale community.

In een polyloog tussen Hedy-Jane Guds, Henry Muldrow en Johann Gomes zullen drie Surinaamse gedichten worden voorgedragen, gezongen en in een interculturele context worden geplaatst.

Daarna geeft verhalenverteller Hedy-Jane Guds een workshop waarin zij het verhaal achter één van haar ‘Afrikaanse diaspora’ drachten toont en vertelt.
Daarin is zowel het onderdrukkende koloniale verleden weerspiegeld als dat zij in dit weefsel een nieuw patroon, een perspectief tot bevrijding visualiseert!

Louis Van Marissing en Heidi Muijen modereren deze dag: de vallende appeltjes worden geraapt in de gepresenteerde boomgaard van verhalen aan de hand van een lint van rituele momenten. Aan het einde van de middag zal het geheel lint worden ontrold tot een intercultureel narratief, als symbool voor de QFWF voor 2020.

Avatar foto

Schrijf een reactie