Storytelling: verhalen vertellen uit alle windstreken!

0

Subsidie toegekend door het buurtfonds van Amsterdam Zuid-Oost!

Het Fonds voor Zuidoost heeft — in samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds — subsidie aan de QFWF toegekend om het storytelling programma te helpen verder ontwikkelen!

“Fonds voor Zuidoost is unaniem enthousiast over jouw project. Hoewel ze het project ambitieus vinden, vinden zij het een waardig initiatief. Ze vinden het mooi hoe je met dit project kinderen kennis laat maken met de veelkleurigheid van de multiculturele samenleving.
In de ogen van het buurtcomité leveren jullie een belangrijke interculturele bijdrage die op veel scholen kan worden gebruikt.
Er is vertrouwen in de organisatie en in de lesstof die al eerder ontwikkeld is.
Zij juichen het dan ook toe dan jullie gaan digitaliseren en wensen jullie veel succes.”

Animal Wisdom

Learning from animals how to bridge gaps between cultures!

Een team van de QFWF ontwikkelt een storytelling programma, gebaseerd op wereldwijde verhalen uit Oost en West, Noord en Zuid. In dit storytelling programma staat wijsheid van dieren centraal.

dieren in het woud ― symbool voor natuurlijke wijsheid, foto Joke Koppius

Zo kennen vrijwel alle culturen verhalen over draken. Hoewel ze enerzijds verschillend van vorm zijn — soms meer slangachtig, soms als een reusachtige vogel en dan meer als een soort dinosaurus — belichamen ze alle een enorme (boven)natuurlijke kracht.
Soms zijn ze betrokken bij het scheppingsproces en soms bewaken ze schatten, zoals het levenswater. Ze figureren zowel als magische helpers, als dat mensen ook de strijd met hen aangaan.

Hoe de rol van dieren in het grote geheel (het leven op aarde, de kosmos) in deze verhalen wordt gezien, vertelt ons daarom iets over het mens- en wereldbeeld, over opvattingen over leven en dood en over visies op goed en kwaad in de betreffende cultuur.

Dieren belichamen in mythen, legenden en sprookjes zowel natuurlijke kracht als wijsheid: ze bezitten goede en slechte eigenschappen, ze brengen boodschappen over, zoals de raaf bijvoorbeeld, en ze bemiddelen tussen de verschillende werelden van mensen, goden en onderwereld.
Zo vertolkt de vos vaak slimheid, de leeuw kracht en gezag, en de mieren zijn spreekwoordelijk ijverig.

Het QFWF-storytelling programma

In het QFWF-storytelling programma komen zowel kenmerkende culturele verschillen naar voren — zoals de draak als belichaming van goede of van slechte krachten — en als boeiende overeenkomsten — zoals de vlinder als symbool van de ziel en van transformatie…
Met die symbolische betekenis van dieren als dragers van wijsheid en van natuurlijke kracht kunnen we bruggen tussen culturen bouwen.

De symboliek van aarde, water, lucht en vuur, en hoe het leven van de dieren met het spel der elementen is verbonden, schept een wereld van boeiende verschillen en overeenkomsten tussen culturen.

Vragen die in het QFWF-storytelling programma centraal staan:

  • © Guardians of East and West by Caroline Young
    Wat vertellen dieren en hun elementaire kracht over de wijsheid uit verschillende culturen?
  • Hoe biedt die wijsheid van dieren een venster op een elementaire levenskunst, van waaruit er verbindingen tussen culturen ontstaan?
  • Biedt dat venster zowel zicht op boeiende en waardevolle verschillen tussen culturen als op transculturele waarden voor een kosmopolitische levensoriëntatie?

Wat gebeurt ermee?

Het door het QFWF-team ontwikkelde materiaal voor het interculturele storytelling programma wordt ten behoeve van levende ontmoetingen tijdens de jaarlijkse Ontmoetingsdag en masterclasses gepresenteerd.
Verder wordt een digitale vorm van het storytelling programma ontwikkeld. Deze komt in bibliotheken en scholen in de regio Amsterdam Zuid-Oost en Weesp beschikbaar.

Lees meer over het QFWF-storytelling-Project

Avatar foto

Reageren gesloten.