Kerstmis in de wereld

0

Hans Feddema

Wijsheidsweb 18 december 2019

Kerst is in het Westen meer dan religie, religiositeit of verlangen naar vrede en vriendschap. Het is feestelijkheid, een traditie met veel zang en muziek, wenskaarten, aparte ‘shopping’, vrij veel bijeenkomsten, familie- en andere ontmoetingen en niet te vergeten lichtjes op straat en in de woning.

Het was dan ook wel even wennen voor me als ik als onderzoeker met kerst, dus in een collegevrije periode, in bijvoorbeeld het warme Botswana of Zuid-Afrika was.

Kerststal met kribbe in Singapore[1]

Ik moest er aan terugdenken, doordat m’n vriend Ojas de Ronde er in maandblad Reflectie een column aan wijdde, gezien z’n vele reizen in Azië.

In Afrika en Amerika is er weinig verschil met Europa In Afrika is er naast het mooie Ubuntu zoveel christelijke en andere religiositeit, dat de kerst qua innerlijke beleving en verlangen in die tijd om meer vanuit het hart en in vrede te leven er nu ook niet meer is weg te denken, zij het minder feestelijk en op uiterlijke dingen gericht dan hier.

In Azië zou je het niet verwachten gezien het daoïsme, hindoeïsme en boeddhisme in die regio. Maar ook daar ontbreken de kerstmarkten en andere kerstrituelen niet helemaal. Zelfs niet in Japan.
In Sri Lanka merkte ik dat van regeringswege de eerste kerstdag een officiële vrije dag is geworden, ook al was dit tevens vanwege de christelijke minderheid in het land.

Kerststal met kribbe in Taiwan[2]

In China kreeg het christendom, dat de laatste tijd nogal groeit, al in de 8ste eeuw tijdens de Tangdynastie de naam ‘Het Licht van het Westen’.
Wordt het christendom er nu door het regiem wat tegengewerkt, toch zijn in de grote steden en shopping-centra met kerst veel kerstversieringen en kerstverlichting te zien.
In het naburige Vietnam is zelfs de kerststal doorgedrongen.

Wordt de globalisering thans vooral geduid als de grote invloed van de Aziatische spiritualiteit op de moderne westerse mens, die daardoor minder seculier lijkt te zijn dan gedacht.
Wat betreft de mooie kerstsfeer en qua vredesverlangen met de kersttraditie en de kerstgedachte dan is in Azië en Afrika meer sprake van een globalisering in omgekeerde richting. Zij het anders dan in de koloniale tijd: op vrijwillige basis.

Noten

[1] Bron: tentoonstelling Kerststal Singapore
[2] Bron: tentoonstelling Kerststal in Taiwan

Avatar foto

is antropoloog, voormalig universitair docent aan de VU, historicus, publicist en in de politiek onder meer een der oprichters van GroenLinks en oud-Statenlid van Zuid-Holland.

Schrijf een reactie