Ons leven en de wet van aantrekking

0

Hans Feddema

Wijsheidsweb, 14 januari 2019
Melkweg[1]

Over 1) ‘gedachtenkracht’, 2) invloed van de Universele Wet van Aantrekking daarin en 3) of slachtoffer-denken dan wel zo zinnig is?

Is er vandaag sprake van een omslag van cultuur c.q. de opkomst van een nieuw denken naast populisme, ontevredenheid, negativisme en ook (zelf)haat?
Veel wijst daar op. En dat mensen een goddelijke vonk in zich hebben — in wezen ‘goden zijn’ naar een uitspraak van de Jezusgestalte — wil er nog niet zo ‘in’ bij ons, gezien de vaak nog wat dominante rol van ons ego. ‘Energie-wezens’ geven dan minder weerstand.

Impliceert dit laatste niet, dat in het leven dingen ons dan minder in de schoot worden geworpen, maar wij daarin als ziel of geest een hand hebben?
Ja, immers bij alles wat we neerzetten, tevoren al zelf ‘energie opbouwden’ in die richting. Sinds we via de kwantumfysica weten dat alles uit energie bestaat, gaan we dit wat inzien.

Zo begrijpen we allengs, dat door het focussen van gedachten op wat we graag willen, we zo ons eigen leven scheppen — positief of zelfs bruisend en soms ook negatief of meer ondermijnend. En dat daarmee het klagerig verzinken in slachtofferschap — zonder à la president Donald Trump naar de eigen rol te kijken — meestal buiten de orde is.
Idem een negatieve grondhouding, dit omdat negatief denken of je aandacht focussen op het negatieve dit juist voedt. Mooi om dit te doorzien.

Ook hoe het Universum bijdraagt in dit scheppen van je eigen leven — privé of meer collectief — als mensen dit samen doen, bijv. als in een samenleving de vitaliteit of de vrede te wensen overlaat.
Universum? In het heelal is er sprake van trillingen, frequenties en lichtgolven. Aantrekken is in dit geheel wat de Wet van Aantrekking doet. Het aantrekken ook van waar mensen zich op richten. Hoe aanhoudender of sterker onze aandacht, m.a.w. hoe meer we onze energie opbouwen in die richting, des te groter is het effect.

Dit alles louter theorie?
Nee, dit is eerder een bevrijdende notie. De notie, dat we vanuit ons Innerlijke Zelf via gedachtenmagie zeggenschap hebben over wat zich manifesteert in ons leven.
Bevrijdend omdat we er zelf voor kunnen kiezen wie we (willen) zijn. Voorts dat daarom het ‘als maar slachtofferen’, dan niet meer zo opportuun lijkt. 
Het gaat in het leven, zeggen we wel, niet in de laatste plaats om liefde en ‘zijn’ of ook ‘inter-zijn’. Niet om haat en zelf-afwijzing dus.

Als we dat zien, komen we tevens graag in onze ‘inner power’ of zielskracht om zo te kunnen kiezen voor positiviteit en ‘authentiek zijn’.
Hoe dan ook, we zijn bewust of onbewust, vaak veel meer dan we denken, zelf de creator van ons leven.

[1]Bron: Bron: Melkweg

Avatar foto

is antropoloog, voormalig universitair docent aan de VU, historicus, publicist en in de politiek onder meer een der oprichters van GroenLinks en oud-Statenlid van Zuid-Holland.

Schrijf een reactie