Schrijven

0

Rosalie de Wildt

WW Knipoog 5, Ter gelegenheid van de 200ste bijeenkomst van het UVA-symp (2018-01)

Waarom schrijven wij, lieve vrienden? Waarom schrijf ik?

Dode Zeerollen uit grot 3[1]

Wat was het dat mij er toe bracht, toen ik nog maar twaalf was, mijn alledaagse hersenspinsels in dichtvorm te gieten en het resultaat daarvan aan mijn moeder en mijn tante Cor voor te lezen onder het nuttigen van een boterham met cervelaatworst tussen de middag aan die ronde tafel op de Rooseveltlaan.
Had ik weer eens geschreven omdat ik er blij van werd de dames telkens zo opgetogen te zien klappen? Was het simpelweg omdat ik ontdekt had dat er meer van me gehouden werd als ik de meest gewone dingen in taal vertaalde? Weet ik om diezelfde reden nu nog dat tante Cor, als reactie op een gedicht waarin ik de wisseling van mijn voetstappen op de straatstenen beschreef, zei dat ze bij het lopen ook vaak haar voeten zag gaan maar nu via mijn geschrijf hoorde wat ze eigenlijk aan het bekijken was geweest?

Iedereen denkt en beleeft natuurlijk de hele dag door van alles. Een schrijver echter neemt om de een of andere reden de moeite die gedachten of gebeurtenissen, al dan niet verzonnen, op papier te zetten. Interessant is na te gaan wat die reden dan wel zou kunnen zijn. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor wandelen of de kamer schilderen of een baan nemen.

Connie Palmen zegt in het leuke bundeltje Echt contact is niet de bedoeling dat schrijven spreken is door te zwijgen. Verschijnen zonder persoonlijk aanwezig te zijn, een plaats innemen in de wereld zonder in den lijve ruimte in beslag te hoeven nemen.
Een manier dus om naderbij te komen en de broodnodige aandacht te krijgen en tegelijkertijd straffeloos in je cocon te mogen blijven zitten. Meedoen aan het feestje terwijl je ondertussen gelegitimeerd lekker thuis onder de warme dekens mag liggen.

Een goede beschrijving van hoe ik het leven aan het doorkomen ben…

[1] Bron: Dode Zeerollen uit grot 3 — foto/tekst Het Drents Museum, Een unieke rol, anders dan de overige Dode Zeerollen, is de tekst van deze rol geschreven op metaal in plaats van perkament of papyrus. De tekst is geschreven in een vierkant vormig script in het vroeg-Hebreeuws

Avatar foto

studeerde af in de wijsbegeerte op Meer feest! een beschouwing over tijdsdruk aan de hand van de tijdsopvatting van de Franse filosoof Henri Bergson. Zij probeert met haar filosofisch getinte lezingen over tijd en tijdsdruk een adempauze in het vaak zo gehaaste bestaan te brengen. De levensbeschouwing van Bergson is daarbij een belangrijke inspiratiebron.