Mijn tien geboden

0

Rosalie de Wildt

WW knipoog 11, Seillans, november 2018
  1. Blijf zwak
  2. Oordeel met mate over jezelf en nog minder over anderen
  3. Wees opgewekt (gepikt uit ‘de kunst van het gelukkig zijn’ van Schopenhauer)
  4. Regel veel vrije tijd
  5. Bedenk: Geluk is zeer moeilijk in jezelf en onmogelijk in een ander te vinden
  6. Koester je ontvankelijkheid 
  7. Versterk tegelijkertijd je schild
  8. Offer nooit je gezondheid op aan bezit, geleerdheid of aanzien
  9. Imiteer zo min mogelijk, dat is een vonnis over wie je zelf bent
  10. Overschat en onderschat jezelf of wie dan ook nooit

Dat zijn ze dan mijn levensopdrachten, het voorlopige resultaat van decennialang schuren en schaven. Omdat ik probeer niet teveel te oordelen (gebod 4), vooral niet over mijn verzamelde ‘wijsheden’ (gebod 8) ga ik ze dus ook niet stuk voor stuk afrekenen op hun onvermijdelijke ‘open deur’ gehalte.

Tien geboden (Amsterdamse Portugees-Israëlietische synagoge)[1]

Alleen even dit over het eerste gebod:
De therapeute van een veel jongere en wijzere studievriendin, raadde haar ooit aan, iedere keer als ze wat sterker dreigde te worden en weer behoefte kreeg de wereld te gaan redden (een van de pijlers trouwens waar een goede burn-out op rust) haar zwakke kanten onmiddellijk op te zoeken en te omarmen. Dat het zwak blijven voor haar een hele opgave was, blijkt uit het feit dat ze na nog geen twee jaar moest stoppen met de studie filosofie en in bed belandde met een lijstje briljante cijfers en een flinke algehele malaise. Een heel kunstje dus vaak dat zwak blijven en dan tegelijkertijd ook nog gewoon doorademen én plezier in het bestaan houden. Waarom heeft niemand indertijd die lieve Nietzsche niet met dit eenvoudige eerste gebod afgeremd op de momenten dat hij meegesleept werd door al dat übermensch-gedoe? Dat boven het gepeupel vliegen der arenden en al dat worden-wie-je-bent.

Ik denk dat als hij met opgeheven hoofd zwak had mogen zijn en dientengevolge de ruimte had durven nemen zich te bekwamen in de andere negen geboden, het vast een stuk beter met hem afgelopen zou zijn…

[1] Bron: De Tien geboden (1768) — Jekuthiel Sofer, perkament. In dit perkament bootste hij de decaloog na bij de Esnoga, Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam HS.ROS.PL.a-33

Avatar foto

studeerde af in de wijsbegeerte op Meer feest! een beschouwing over tijdsdruk aan de hand van de tijdsopvatting van de Franse filosoof Henri Bergson. Zij probeert met haar filosofisch getinte lezingen over tijd en tijdsdruk een adempauze in het vaak zo gehaaste bestaan te brengen. De levensbeschouwing van Bergson is daarbij een belangrijke inspiratiebron.