Organisatie Wijsheidsweb

Drie QFWF-sites

De QFWF heeft drie websites:

 • De QFW-site met informatie over de QFWF en over Quest 2 — Gulden snede en Quest 3 — ontmoeten. Bovendien heeft deze site een webshop. Deze site is vrijwel volledig tweetalig, nl. Nederlands- en Engelstalig.
 • Voor het vormgeven van Quest 1 heeft de QFWF het Wijsheidsweb gelanceerd, bedoeld voor het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van (inter)cultureel en kunstzinnig materiaal. De site is in hoofdzaak Nederlandstalig en bevat bovendien een substantieel deel Engelstalige bijdragen.
 • Het Animal Wisdom programma heeft een eigen site. Dit interculturele storytelling programma maakt deel uit Quest 2 — Gulden snede (onder de pijler de Gulden Snede Digitaal). Deze site is volledig tweetalig, nl. Nederlands– en Engelstalig.

Voor het ontwikkelen, vernieuwen en beheer en voor de bewaking van de kwaliteit van de sites heeft de QFWF een Hoofdredactie en een Redactieraad ingesteld.

Het QFWF-Redactiestatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de journalistieke en exploratieve inhoud van de Quest for wisdom sites te garanderen.
Het regelt daartoe de positie en taken van allen die betrokken zijn bij deze websites als uitgever en digitaal platform.

Hoofdredactie van de drie QFWF-sites

Voor de ontwikkeling van de drie QFWF-sites en het zorg dragen voor de kwaliteit van de inhoud ervan zorgt de hoofdredactie.

Er wordt recht gedaan aan copyright en ieders belangen:

 • van de QFWF-auteur[1],
 • van het mediumkanaal, website of de uitgever, waar het materiaal eerder is gepubliceerd,
 • van de drie QFWF-sites en de Quest for wisdom foundation.

De Hoofdredactie heeft de volgende taken

 • Zorgt voor het ontwikkelen en in stand houden van de drie genoemde sites.
 • Gaat op zorgvuldige wijze om met het aangeleverde materiaal.
 • Beoordeelt het aangeleverde materiaal op geschiktheid voor plaatsing op een van de sites.
 • Brengt het materiaal in de huisstijl van de sites.
 • Brengt in afstemming met de QFWF-auteur illustraties aan
 • Bekijkt of linken en andere auteursgegevens niet ontbreken.
 • Zorgt dat het geheel na afronding op op een van de sites wordt geplaatst.
 • Laat inzenders weten waar het specifieke materiaal op de site is terug te vinden.

Daarnaast draagt de Hoofdredactie zorg voor de digitale communicatie:

De leden van de Hoofdredactie

redactie@questforwisdom.org

Redactieraad van de QFWF

De Redactieraad zorgt — in samenspraak met de Hoofdredactie — voor de bewaking van de kwaliteit van het door derden aangeboden materiaal voor de drie QFWF sites.

De Redactieraadleden hebben — vanwege hun unieke en heel eigen kwaliteiten — zitting in de Redactieraad.
Zij dragen zorg voor de kwaliteit door gevraagd en ongevraagd te adviseren en bij te dragen aan de redactionele pagina’s van het Wijsheidsweb en het Animal-wisdom programma.

De leden van de QFWF Redactieraad

[1] QFWF-auteurs zijn schrijvers, acteurs en andere muzen, zoals kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van een van de drie QFWF-sites hebben gesteld.