Begroeting van de dageraad

0

Marianne H.B. van Halewijn

Begroeting van de dageraad

Wakker mijn ziel, zon
open mijn ogen
dat ze gaan zien
in hoogten en diepten

Zuiver mijn oren
zodat ik de vogels
de bloemen versta
de stilte kan horen

Raak met uw stralen
mijn handen opdat ze
van harte verwarmend
te werk kunnen gaan

Verzegel mijn mond
zodat ik leer zwijgen
laat mij zijn wie ik ben
laat mij heel de dag leven

Maar geef mij de moed
om helder te zien
en luidop te spreken
waar onrecht vloekt.

Avatar foto

was ruim 40 jaar werkzaam als logopedist en remedial teacher en vanaf 1993 ook werkzaam als mandalatekendocent en -therapeut. Daarnaast was ze van 2002–2011 rouwbegeleider vanuit Stichting Elisabeth Kübler-Ross en Landelijke Steunpunt Rouw.