Verwerken

0

Marianne H.B. van Halewijn

Olst, 8/10 juli 2020

Verwerken

Winterkou heeft zich voor vele jaren
tot in de diepste cellen vast gevroren
ik zocht ver, verder, grenzeloos ver weg
vergeefs naar een verborgen warmtebron
die de harde ijskorst kon ontdooien

Slapeloze nachten met woelend waken
rillend van groeiangst en mateloze kou
en radeloos zoeken naar het zuiderlicht tot
bliksemsnel een onontwijkbaar denkbeeld
zich eindelijk niet meer liet verdrijven

Wat moest gedaan lag binnen handbereik
brandstof sprokkelen en met een lucifer
op eigen grond een laaiend vuur ontsteken
voedsel eraan geven met de voorraad
oud papier dat in mijn kelder lag verstopt

Blad voor blad gooi ik driftig vanachter
het scherm van mijn overvol druk leven

De neergeslagen pijnlijke verwachting
de takenlijst, het vastgestelde wangedrag
het strafregister en bewijs van onvermogen
de brandbrief onbeantwoord teruggekregen
en het feestprogramma nooit geweest

Het vuur ontfermt zich over de stapel
door de tijd vergrauwd pas nu verteerd
papier, lucht voedt de hebberige vlammen
mijn ogen tranen van het schouwspel
ik raak tot op het bot verwarmd

Milde regen dooft mijn zelf ontstoken vuur
een zachte wind steekt op, het wordt lente

Avatar foto

was ruim 40 jaar werkzaam als logopedist en remedial teacher en vanaf 1993 ook werkzaam als mandalatekendocent en -therapeut. Daarnaast was ze van 2002–2011 rouwbegeleider vanuit Stichting Elisabeth Kübler-Ross en Landelijke Steunpunt Rouw.