Op zoek naar de mens

0

Karin Glaubitz

Bron: www.atelierhetnarrenschip.nl

Wat vertel je een Alien over wat een mens is?

We verzamelen alles in een mind-map

LL-en schrijven ren brief aan een Alien waarin ze uitleggen wat een mens is.

Naar aanleiding van het verhaal van Diogenes op zoek naar de mens.

Met de klas doen we met behulp van mind-maps een explorerend onderzoek. 

Eerst werken de ll-en aan een brief individueel gericht aan een Alien.
Daarna onderzoeken we alle brieven klassikaal en halen er de eigenschappen uit die genoemd worden als zijnde van een mens.

Daarna onderzoeken de ll-en individueel welke eigenschappen specifiek voor een mens gelden en welke eigenschappen ook voor anderen “dingen” gelden. Over uniciteit, herkenbaarheid, volledigheid, identiteit en pragmatiek.

Ook ervaren de ll-en op welke wijze je onderzoek naar iets kan doen; explorerend, beschrijvend of narratief, filterend, convergerend, beeldend, fenomenologisch en vergelijkend. En òf ze wat leren in de filosofieles!

Avatar foto

Momenteel werk ik als trainer en docent filosofie. Ik geef filosofielessen aan kinderen, verzorg onderzoeksbijeenkomsten voor bedrijven en instellingen en werk aan de ontwikkeling van het filosofieonderwijs op basisscholen. Ik ben CoPI-gecertificeerd filosofisch gespreksleider. In mijn leven wisselden denk- en doewerk elkaar veelvuldig af, steeds op zoek naar de wisselwerking tussen die twee.

Schrijf een reactie