Als jij een dier zou zijn

0

Karin Glaubitz

Bron: www.atelierhetnarrenschip.nl

Met groep 5 onderzoeken we welke dier we zouden willen zijn. De aanleiding is het verhaal over een jongen die een leeuw wilde zijn.

Eerst tekenen de kinderen zichzelf als een dier met herkenningspunten van zichzelf: een glimlach, haren, gezicht, etc.

Schrijf een avontuur van jezelf als dier

Individueel gaan de kinderen aan de slag met hun avontuur.
R. doet als beer een lange winterslaap.
J is een hert dat een wolf als vriend heeft, de andere herten vinden dat gek en jagen de wolf weg. Uiteindelijk wordt haar vriend de wolf doodgebeten.
P. is een werkmier, omdat hij graag bezig is. Al die verhalen leveren weer stof op om te filosoferen.

Waarom wil je dat dier zijn? Heeft het iets met jou te maken? Hoe kunnen herkennen dat jij het bent?

ik ben een koe en ik wil niet in een hok

I. vraagt: “wil je in de toekomst ook dat dier zijn?”

Door de fantasie en de vraag “wat als?” vertellen de kinderen veel over hun eigen perspectief en kunnen we ook weer met elkaar nadenken over de verschillen daarin en hoe je dan handelt, kijkt en denkt.

 

Avatar foto

Momenteel werk ik als trainer en docent filosofie. Ik geef filosofielessen aan kinderen, verzorg onderzoeksbijeenkomsten voor bedrijven en instellingen en werk aan de ontwikkeling van het filosofieonderwijs op basisscholen. Ik ben CoPI-gecertificeerd filosofisch gespreksleider. In mijn leven wisselden denk- en doewerk elkaar veelvuldig af, steeds op zoek naar de wisselwerking tussen die twee.

Schrijf een reactie