Ooit waren wij allen zwart

0

De kleur van onze verre voorouders

Machteld Roede

In deze tijd verwijzen sommigen nostalgisch naar de vroegere Boreale wereld toen Europa nog zuiver blank was. Maar wat onthult de wetenschap over de kleur van onze verre voorouders; ja, hoe moeten we ons een Adam en Eva voorstellen?

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1910) muntte de term Hyperboreanen. Deze flamboyante Duits-Russisch aristocrate was een theosofische occultiste, aanbeden maar ook beschouwd als een charlatan en beschuldigd van fraude en plagiaat.
Haar De Geheime Leer (1888) schetst een sterk afwijkend alternatief voor de oorsprong en ontwikkeling van de mensheid: de ziel werd geboren in opeenvolgende fases van de spirituele ontwikkeling: de root races. Let wel, zij gebruikt ras in de betekenis van een fase in de menselijke evolutie.

Wortelrassen

Evenals het eerste wortelras was ook het tweede — de Hyperboreanen — geheel astraal. Zij woonden in het Ultima Thule, het meest noordelijke land binnen de poolcirkel, met toen een mild klimaat.
Het eerste nog astrale menselijke derde wortelras zou bestaan hebben op het verloren (fictieve) continent van Lemurië, ergens in de Indische Oceaan.
Het decadente vierde wortelras had een fysiek lichaam. Dat door hun paren met zijwezens gorilla’s en chimpansees ontstonden, illustreert hoe ver Blavatsky’s fantasie afstaat van de werkelijke evolutie. Vrijwel allen verzonken met hun woonplek Atlantis.
Overlevenden werden tot het huidige vijfde wortelras, het Arische ras, levend over de hele wereld. Hoewel Blavatsky geen fysieke verdelingen wilde geven stelde ze:

“De Arische rassen, hoewel variërend van bijna zwart, donkerbruin, roodbruin-geel tot de witste romige kleur, zijn allen van één en dezelfde stam.”

Het boreale ideaal bij het Thule-Gesellschaft

Thule-Gesellschaft[1]

De leden van het in 1918 gestichte Thule-Gesellschaft — met als embleem een ronde swastika dweepten met het blank, blond en blauwogig boreale ideaal.
Hun naam was ontleend aan het mythische land van Blavatsky’s Hyperboreanen. Ze negeerden echter dat zij sprak over een veelkleurige stam.

Leden waren onder anderen de nazi’s Rudolf Hess, Heinrich Himmler en de Hitler’s inspirator de felle antisemiet Alfred Rosenberg. Ook de Italiaanse fascisten leider Mussolini verwees graag naar de blank/blond ingekleurde versie van het Boreaal.

L’Europe boreale

Het droombeeld Boreaal raakte in vergetelheid tot de rechts-nationalistische Jean-Marie Le Pen begon over l’Europe boreale. En steeds meer grijpt ook elders de rechtse politiek terug naar die exclusief door blanken bevolkte mythische wereld.
Al zegt Thierry Baudet alleen maar ‘noordelijk’ te bedoelen wanneer hij spreekt over Boreaal Europa, met de grootste beschaving ooit, waarvan de restanten bewaakt en bewaard moeten blijven. (Al bedoelt hij waarschijnlijk niet de cultuur van de Inuit en Sami).

De feiten

Boreaal (borealis, Latijn, noordelijk) wordt soms gebruikt om de flora en fauna uit noordelijke, arctische streken aan te geven. Daarnaast verwijst op de geologische tijdschaal Boreaal naar de periode in Noordwest-Europa van 10.640 tot 9.220 jaar v.o.j., toen Engeland nog aan het Europese continent vast zat.
Het was de Midden Steentijd, het Mesolithicum, de tijd van de vroege jager-verzamelaars.

Omdat inzicht over de prehistorische pigmentatie bekend werd door DNA resten uit archeologische vindplaatsen over heel Europa te vergelijken met het genenpakket van de huidige mens, is nu onweerlegbaar dat hun huid, haar en ogen donker getint waren, evenals bij de latere Stonehenge bouwers.
Zij bezaten nog niet de gen-varianten die verlies van pigmentatie gaven.

Pas vanaf 7700 jaar geleden komen in Zuid-Zweden twee genen voor die een lichte huid geven en een derde gen dat een lichtere huid, blond haar en blauwe ogen geeft. Een adaptatie aan het leven in gematigder streken met minder zonlicht, waar een lichtere huid beter de vitamine D synthese mogelijk maakt.

In 2018 kon ook van de in 1903 bij Somerset opgegraven mesolithische Cheddar Man (9100 v.o.j.) nucleair DNA worden geëxtraheerd. Dit wijst op zijn zeer donkere huid, donker krullend of golvend haar en opvallend licht gekleurde ogen. In zuidelijker en oostelijker Europa bleven lang de donkere genen onveranderd.
De reconstructie van de neolitische Whitehawk Woman (5600 v.o.j.) toont dan ook een vrouw met een donkere huid, zwartbruine ogen en zwart haar.
Rond 5250 v.o.j. vestigden zich de eerste boeren in Z-Limburg, de Bandkeramiekers, afkomstig uit Midden-Europa. Ook zij waren nog vrij getint.

Adam en Eva

Is ook iets te zeggen over Adam en Eva? Schilderingen van het paradijs tonen steevast een roomwitte Eva en een enigszins zonnebrandbruine Adam.
Hun huidskleur was echter in de achttiende eeuw voor wetenschappers een punt van discussie. Zowel de grote Franse natuuronderzoeker de graaf de Buffon (1707-1788) als de Göttingse anatoom Blumenbach (1752-1788) waren overtuigd dat Adam en Eva blank waren.
De internationaal hoog gewaardeerde Petrus Camper (1722-1789), hoogleraar in Franeker, Amsterdam en Groningen, vond echter dat het er niet toe deed of Adam wit of zwart was.

Roomwitte Adam en Eva[2]

Hij geloofde in de eenheid van de mensheid en verschilde duidelijk van mening met zijn tijdgenoten met zijn stelling dat ook zwarten mensen waren, in essentie gelijk aan blanken.

“Wij zijn witte Moren, of beter gezegd: wij zijn in ieder opzicht gelijk aan de zwarten, behalve dat onze middelste huidlaag minder gekleurd is”.

Hij zag een nauw verband tussen de intensiteit van het huidpigment en zonlicht. Donkerder nakomelingen ontstonden ook door slechte voeding, maar terugkeer tot een blank uiterlijk was mogelijk. Zwarten worden blank geboren en zouden na migratie naar Europa na enige generaties hun pigment weer verliezen. Hij sprak zich duidelijk uit tegen een superioriteit van blanke mensen en was tegenstander van de slavernij.

Genesis

Het Genesis verhaal over Adam en Eva is te lezen als een mooie metafoor voor het ontstaan van de eerste moderne mensen, de eerste Homo sapiens. Zij ontstonden ruim 300.000 jaar geleden in Oost-Afrika.
In Sub-Saharaans Afrika beschermde en beschermt nog steeds een donkere pigmentatie tegen het vele en in de tropen vrijwel recht naar beneden gerichte zonlicht. Deze eerste mensen waren dan ook uitgesproken zwart.

Een 200.000 jaar geleden begonnen ze Europa binnen te trekken. Wij stammen af van een latere, nog steeds zwarte, migratiegolf over Europa en Azië 70.000 à 50.000 jaar geleden, zoveel eerder dan het nog steeds donkere Boreaal. Onze topwetenschapper Petrus Camper had dus wat Adam en Eva betreft (en meer) een vooruitziende blik.

Concluderend: een witte boreale wereld is een illusie, passend in de hype van nepverhalen. Onze verre voorouders, ook zij uit het Boreaal, waren zwart.
Helaas, mundus vult decipi, de wereld wil bedrogen worden ….

  • Gibbons A. (2015). How Europeans evolved white skin. Science, 2 april 2015.
  • Hublin, J-J. (2019). The rise and spread of Homo sapiens. Eenenveertigste Kroon-voordracht Stichting Nederlands Museum voor Antropologie en Praehistorie op 28 maart 2019. Huizen: J. Bout & Zn..
  • Rincon, P. (2019). Stonehenge: DNA reveals origin of builders. Science & Environment, 16 april 2019.
  • https://www.nhm.ac.uk/discover/cheddar-man-mesolithic-britain-blue-eyed-boy.html Cheddar Man: Mesolithic Britain’s blue-eyed boy, Natural history museum, London
Noten

[1] Bron: Stéphane François (2015) Les Mystères du nazisme: aux sources d’un fantasme contemporain. Paris: Presses universitaires de France. ISBN 978-2-13-062457-8 (kaft)
[2] Bron: Roomwitte Adam en Eva (12e eeuw) – kunstenaar anoniem. uit het boek ‘Monreale, die Kathedrale und der Kreuzgang’ (1976), Sicilië

Avatar foto

was na een studie aan de UvA op Curaçao werkzaam als marien bioloog, en als humaan bioloog bij het Instituut voor Antropobiologie, Medische Faculteit Utrecht en vervolgens bij de Vakgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte, Universiteit Maastricht.

Schrijf een reactie