Kosmologie

0

Marianne H.B. van Halewijn

Kosmologie

Hoe het komt dat de maan
rond is, gaandeweg krimpt
tot smalle sikkel en dan weer
groeit naar volle vorm,
was haar meermalen uitgelegd
ze had het ook begrepen

Toch

toen ze ‘s avonds buiten stond
en als vanzelf naar boven keek
– licht tussen de wolken –
was er tijd noch ruimte meer

oorzaak, gevolg vergeten
werd ze opgenomen
in één, niet te vatten
groots geheel

Avatar foto

was ruim 40 jaar werkzaam als logopedist en remedial teacher en vanaf 1993 ook werkzaam als mandalatekendocent en -therapeut. Daarnaast was ze van 2002–2011 rouwbegeleider vanuit Stichting Elisabeth Kübler-Ross en Landelijke Steunpunt Rouw.