Historiën des Ouden en Nieuwen Testaments

0

Boekrestauratie

Sabine Fleischer

Wijsheidsweb, 2018-06

De boeken

De tweedelige bijbel in folio formaat is een mooi voorbeeld voor boekbanden, die waarschijnlijk voornamelijk ter decoratie dienden en op een ‘koffietafel’ hebben gelegen. Beide delen zijn vrij luxe uitgevoerd met rijkelijke gouden bestempeling.

Het papier van het boekblok is handgeschept papier. Papier werd die tijd uit lompen vervaardig en nog veelal geïmporteerd (met name uit Frankrijk); maar sinds het einde van de 16e eeuw werd ook in de Zaanstreek en op de Veluwe papier geschept.

De teksten zijn met loden letters gezet, die vervolgens op de papieren gedrukt zijn – in Amsterdam. Amsterdam behoorde in die periode tot een belangrijke plaats voor de productie en distributie van het gedrukte boek in Nederland.

De katernen waaruit de boeken opgebouwd zijn, zijn met de hand op touwen bindingen genaaid, daardoor heeft het boekblok zijn samenhang verkregen. Het boekblok is vervolgens gebonden in een band van ‘gespikkeld’ kalfsleer.
Met name het rugleer is uitbundig gedecoreerd d.m.v. goudbestempeling.

De boekbanden zijn contemporain. Het is vandaag moeilijk voor te stellen, dat er zo enorm veel werkuren in de vervaardiging van een enkel boek gestoken werden.

Hoewel de boeken in het verleden goed bewaard werden, zijn er toch een aantal kleine beschadigingen ontstaan. Omdat het de wens is om de boeken goed te kunnen bestuderen, zonder dat deze kleinere beschadigingen verergeren, is besloten om deze te laten behandelen.
Bij zorgvuldig gebruik zullen de boeken dan zeker weer enkele honderden jaren mee gaan.

Omdat de diverse materialen waaruit het boek bestaat – ondanks goede bewaaromstandigheden – verouderd zijn, is het niet voor iedereen mogelijk om de kwetsbaarheden van deze materialen en de boekconstructie goed in te schatten. Vandaar dat goed overleg met een bekwame boekrestaurator essentieel is.

Boekgegevens

Naam: Historiën des Ouden en Nieuwen Testaments, eerste en tweede deel
Ondertitel: Verrykt met meer dan vierhonderd printverbeeldingen. In koper gefneeden.
Met privilegie van de Heeren Staaten van Holland en West-Friesland.
Opdrachtgever: Aan den Wel Edelen Gestrengen, Den Heer Antony Heinsius, Raad Pensionaris van de Edele Groot-Moogende Heeren Staaten van Holland en West-Friesland
Plaats: T’ Amsterdam
Uitgever: By Pieter Mortier, Boekverkooper
Datum: MDCC (1700)
Afmetingen (bxh): 27,8cm x 44cm (folio formaat)
Decoratie: De rugdecoratie is samengesteld uit hoek- en middenveldstempels die in de 18e eeuw zeer gebruikelijk waren. Midden op het voorplat is een wapen gestempeld (misschien op verzoek van de opdrachtgever?). Ook de kantwerkrand op de platten is typisch voor vroege 18eeeuwse boekbanden in Nederland.
Materiaal boekblok: handgeschept lompenpapier (gevergeerd)
Materiaal boekband: kalfsleer, gespikkeld met goudbestempeling
Constructie: Gotische plataanhechting, vaste bandrug, gesloten scharnieren

Schadebeschrijving: Historiën des Ouden en Nieuwen Testaments, deel 1

Het eerste en laatste blad hebben enkele randscheuren.
Het kapje aan de kopzijde van het boek heeft twee kleine scheurtjes.
Het kapje aan de staartzijde is los en deels weggesleten.
Het leeroppervlak op de knepen is deels geschaafd.

Behandeling

Gebruikte materialen

Fotodocumentatie

Canon EOS 450D

Stof en oppervlaktevuil van de eerste en laatste bladen verwijderd.

roetspons, kwasten

Beschadigingen aan de bladen gerepareerd.

Japans papier, tarwestijfsel

Het losse deel van het staartkapje terug gelijmd.

tarwestijfsel, Evacon-R, HPMC

Scheurtje in de leren bekleding gerepareerd, lacunes aangevuld.

rundleer, Japans papier, Sirius®, Evacon-R, HPMC, Eukesolar, kleurpotloden

Geschaafde delen van het leeroppervlak geconsolideerd.

hydroxypropylcellulose, ethanol

Boekrestauratie deel 1 voor en na behandeling

Hieronder een korte vergelijking van de onderdelen van het boek zowel vóór als ná behandeling.

 
Bandrug, vóór behandeling
 
Bandrug, ná behandeling
Kopkapje, vóór behandeling
Kopkapje, ná behandeling
 
Staartkapje, vóór behandeling
 
Staartkapje, ná behandeling
Beschadigde bladrand, vóór behandeling
Beschadigde bladrand, ná behandeling
 
Bandrug, vóór behandeling
 
Bandrug, ná behandeling

Boekrestauratie deel 1 tijdens behandeling

Voor de conservering en restauratie van boeken worden alleen materialen gebruikt waarvan bekend is, dat zij duurzaam zijn en geen schade aan het origineel toebrengen.

De bladrand werd gerepareerd met dun (maar wel sterk) Japans kozopapier en zelfgekookt tarwestijfsel.
Het drogen van de reparatie onder bezwaar.
Het los geraakte stuk van het rugleer is met een mix uit meerdere lijmen terug geplakt.
Voor een goede hechting is het leer ca. 1 uur afgebonden.
Er is nog een lacune aan het staartkapje.
Deze lacune is opgevuld met nieuw kalfsleer, dat later aan de kleur van het originele leer aangepast is.

Schadebeschrijving: Historiën des Ouden en Nieuwen Testaments, deel 2

Enkele bladen voor in het boek hebben randscheurtjes en een lacune.
Beide binnenscharnieren hebben scheurtjes.
Het rugbeleg kleeft niet meer geheel op de katernruggen, daardoor zitten de eerste twee katernen een beetje los.
Beide kapjes en de plathoeken hebben lacunes.
Het leeroppervlak op de knepen is deels geschaafd.
Het rugleer zit niet meer vast op het boekblok; dit is echter niet schadelijk.

Behandeling

Gebruikte materialen

Fotodocumentatie

Canon EOS 450D

Stof en oppervlaktevuil van de eerste en laatste bladen verwijderd.

roetspons, kwasten

Beschadigingen aan de bladen gerepareerd.

Japans papier, tarwestijfsel

Het losse rugbeleg vastgezet.

tarwestijfsel

Lacunes in de leren bekleding bij de plathoeken en de kapjes aangevuld.

rundleer, Japans papier, Sirius®, Evacon-R, HPMC, Eukesolar, kleurpotloden

Geschaafde delen van het leeroppervlak geconsolideerd.

hydroxypropylcellulose, ethanol

De binnenscharnieren gesloten.

Japans papier, tarwestijfsel

Boekrestauratie deel 2 voor en na behandeling

Hieronder een korte vergelijking van de onderdelen van het boek zowel vóór als ná behandeling.

Bandrug, vóór behandeling
Bandrug, ná behandeling
Kopkapje, vóór behandeling
Kopkapje, ná behandeling
Staartkapje, vóór behandeling
Staartkapje, ná behandeling
Plathoeken, vóór behandeling
Plathoeken, ná behandeling
Losgeraakt katern, vóór behandeling
Vastgezet katern (rugbeleg van het boekblok is terug gelijmd), ná behandeling
Avatar foto

is zelfstandig restaurator voor oude boeken. Zij conserveert en restaureert voor verschillende erfgoedinstellingen (bibliotheken, archieven, musea) èn particulieren. Sabine conserveert en restaureert met ‘respect voor het object’ met als uitgangspunt het behouden en het bruikbaar houden van de objecten. Een behandeling is zo min mogelijk ingrijpend, maar toch zoveel als nodig. Daarbij wordt de Internationale Ethische Code voor restauratoren gevolgd.