Auteur: Sabine Fleischer

Avatar foto

is zelfstandig restaurator voor oude boeken. Zij conserveert en restaureert voor verschillende erfgoedinstellingen (bibliotheken, archieven, musea) èn particulieren. Sabine conserveert en restaureert met ‘respect voor het object’ met als uitgangspunt het behouden en het bruikbaar houden van de objecten. Een behandeling is zo min mogelijk ingrijpend, maar toch zoveel als nodig. Daarbij wordt de Internationale Ethische Code voor restauratoren gevolgd.