Het ervaren van niets

0

Mieke Berger

Nieuwsbrief Healthappiness, 2017/18, boekaankondiging

Sri Nisargadatta Maharaj

het ervaren van niets

Weer is één van de boeken van Sri Nisargadatta Maharaj in het Nederlands vertaald. Dit keer een boek met gespreksverslagen, zoals die vastgelegd zijn door Robert Powell. Hij heeft de conversaties met Nisargadatta vastgelegd in een periode dat Maharaj in zo klaar mogelijke taal ons duidelijk maakte wat non-dualiteit behelst. Het is een bijzonder inspirerend boek voor allen die zich willen verdiepen in non-dualiteit.

Ook in dit boek is het thema de overgang van niet-weten (niets) naar verschijnen van de wereld (alles). Anders gezegd: waar komen we vandaan (geboorte) en waar gaan we naartoe (na de dood?). Het allesomvattende ‘niets’ is wat ervaart maar niet zelf kan worden ervaren. Telkens, net als ook in al zijn andere boeken, wijst Nisargadatta ons erop dat we het onveranderlijke (onkenbare) zijn, waarin het veranderlijke (kenbare) geprojecteerd wordt.

Sri Nisargadatta Maharaj is in 1982 overleden en behoort tot de lange traditie van Advaita Vedanta. Net als Sri Ramana Maharshi wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste sadguru’s van de vorige eeuw.

Je weet dat ‘je bent’; dat is de enige betrouwbare kennis waarover je beschikt.
Maar de mens heeft de gewoonte kennis uit elke bron te verzamelen en dat in zijn hoofd mee te dragen. Hij krijgt te horen over geboorte en wedergeboorte. Ondanks het feit dat hij zijn eigen geboorte niet heeft meegemaakt, neemt hij het voor waar aan. De kennis van de mens zit vol met gedachteconstructies en verbeelding. Ons gevoel te bestaan of zijn is een attribuut van het fysieke lichaam. Hoe ons lichaam er uitziet, beschouwen we als ónze vorm. Jouw Tijdloze aard is zonder dat gevoel van zijn.

Sri Nisargadatta Maharaj
  • Maharaj, Sri Nisargadatta (2017) Het ervaren van niets. Hillegom: InZicht Uitgeverij
Avatar foto

Het leidend uitgangspunt in werk en leven van Mieke was Advaita Vedanta. Meer dan 50 jaar concentreerde haar werk zich op begeleiding bij zingevingsvragen en het bevorderen van existentieel welzijn.

Schrijf een reactie