Grasduinen: Animistische en sjamanistische richtingen

Animisme — afkomstig van het Latijnse woord voor ziel of geest — verwijst naar volkeren en culturen die de gehele natuur en alle wezens op aarde en in de hemel of de kosmos als bezield zien en ervaren.