De behandeling complexe darmziekten met geluidsgolven

3

Evert Wagenaar

Inleiding

Asklepios[1]

Er is veel te doen op het gebied van maag-, darm- en leveraandoeningen. Ondanks de toegenomen kennis over de complexiteit van deze aandoeningen zien we een voortdurende toename van lijden. Veel van deze patiënten hebben te maken met chronische vormen van deze ziekten, en dan blijkt hoe moeilijk het is voor de medische wetenschap om op effectieve wijze daarmee om te gaan. Het veel gehoorde advies is dan ook: ‘probeert u er maar mee te leven ….’

In oude tijden, toen geneeskunde nog een kunst was die gebaseerd was op wijsheid, lag dat allemaal anders. De oude geneeskunstige wijsheid ging uit van natuurlijk krachten die al het leven op aarde wilden beschermen. Het was (en is) de natuur zelf die deze geneeskunst ten toon spreidt en wellicht zou het helemaal geen slecht idee zijn uit te gaan van de gedachte dat de natuurkrachten (vertegenwoordigd door de vier elementen) de mensheid van oudsher hebben onderwezen in die natuurlijke geneeskunst.

En dat kan nog steeds.

Die poort naar deze geneeskracht, die schier oneindige complexe verbindingen ons met ontzag zou moeten vullen, is nog steeds open. En dit artikel heeft als doel deze oude kennis in een nieuw jasje te presenteren, zonder dat u uw portemonnee moet openen.

‘U moet er maar mee leren leven ….’

Velen zullen dit vonnis niet willen accepteren, met als gevolg dat zij in handen vallen van de alternatieve behandelaar, die inderdaad soms mooie resultaten boekt. Maar uiteraard is er ook veel kaf onder het koren en niet zelden hoor je van mensen die vele duizenden euro’s betalen voor behandelingen die uiteindelijk niets helpen.

Zoeken naar de oorzaak

Een van de moeilijkheden is dat ons metabolisme, dat in feite ons hele voedselvertering systeem omvat, behoorlijk ingewikkeld is met de talloze stofjes (enzymen) die daarmee gemoeid zijn, met alle organen die daarbij betrokken zijn, evenals alle biochemische reacties. En dan moet dat hele ingewikkelde systeem alles geordend uitvoeren zodanig dat ons lichaam instaat is de leven gevende bestanddelen op te nemen. Waarlijk een complexe taak, en daarom worden de darmen en alle daarbij betrokken organen ook wel ons tweede brein genoemd en wordt er ook steeds meer onderzoek gedaan naar verbindingen tussen die twee.

Een vereenvoudigde weergave van het cellulaire metabolisme[2]

Er kan veel fout gaan, maar dat wordt allemaal verergerd door ons moderne eetpatroon, waarbij gemak bovenaan staat in plaats van handhaving en bevorderen van gezondheid. Het resultaat daarvan is dat kant en klare maaltijden steeds populairder worden zeker doordat er steeds meer gezinnen komen waar de beide ouders moeten werken om het hoofd boven water te houden, omdat de kosten voor onderdak en comfort almaar toenemen.
Deze ouders zullen zich ook niet zo bezwaard voelen vanuit de gedachte dat de kant en klare maaltijd toch gezonder zal zijn dan de dagelijkse gang naar de frietboer.
Of dat werkelijk zo is, daar kunnen gerede twijfels over ontstaan.
Een andere categorie wordt gevormd door de mensen die niet in staat zijn het geld op tafel te leggen om de kosten van het gemak van kant en klaar te dekken.
Zij zijn het die hun dagelijkse voeding toevertrouwen aan de frituurbakker.
In beide groepen vindt je ook mensen die niet weten hoe gezond of ongezond het dagelijkse voedsel is en dus maar een beetje aanrommelen.

Het is de vrije markt die ook hier een belangrijke rol speelt. Onder het motto: ‘Zu erst kommt das Geld en dann das Fressen’ wordt er van alles te koop aangeboden met de belofte dat het allemaal gaat om verse en gezonde producten die alleen nog maar een paar minuten in de magnetron moeten worden gezet om dan dampend geserveerd kunnen worden voor het nieuws begint. Het gemak dient de mens. De grote jongens gaan voor het nog grotere geld en de gezondheid van hun clientèle zal hen veelal worst zijn.

Want wat eten we eigenlijk? We eten voedsel dat minstens een dag van te voren is voorbereid, waardoor de sla eigenlijk nauwelijks of geen vitaliteit meer bezit en de andere groenten waarschijnlijk eerst geruime tijd in de vriezer hebben doorgebracht.
Daarnaast zal er hooguit met een knipoog naar de Schijf van Vijf[3] worden gekeken om te kunnen stellen dat dit afgeleverde pakket inderdaad gezond is. Overigens is dit verschijnsel helemaal niet nieuw. Veel verzorgingshuizen in Nederland laten al meer dan 20 jaar hun bewoners ‘genieten’ van kant en klare maaltijden in een centrale keuken gekookt en dan uit de vriezer worden uitgeserveerd.

Stakeholders

Daarmee is het verhaal nog lang niet aan het eind.
Ook de mensen die nog zelf koken en hun maaltijden thuis bereiden hebben te maken met onduidelijkheden en vooral met onbekendheid over wat er belangrijk is in ons voedsel.

Het Voedingscentrum

Schijf van vijf[4]

Natuurlijk doet het Voedingscentrum[5] haar best om onze bevolking meer bekend te maken met de eigenschappen en kwaliteiten van het voedsel, maar ook zij zijn een te beïnvloeden instituut, waar de lobbyisten zeker acte de presence willen geven. En dan moet helaas vastgesteld worden dat hun ‘adviezen’ niet zomaar terzijde worden geschoven. Ook de medische wetenschap spreekt hier een woordje mee.

Zo zorgen zij er voor dat algemeen wordt aangenomen dat cholesterol slecht is voor hart en bloedvaten, maar daar blijkt steeds meer op verkeerde waarnemingen gebaseerd te zijn. Het tegendeel is eerder waar: cholesterol in de low density form (LDL) blijkt noodzakelijk te zijn om regelmatig optredende scheurtjes in de bloedvaten op efficiënte manier te repareren.

Deze toegenomen kennis wordt zeker niet op prijs gesteld door de zuivelindustrie die goudgeld verdient met allerlei melkproducten en met plantaardige speciale vetten, die het cholesterol omlaag brengen. En dat geldt uiteraard ook voor de afgeleide producten zoals kaas en talloze speciale melkproducten.

Ook de groente- en fruittelers weten er wat van te maken

Veel van onze groenten worden gekweekt met behulp van robots. Sla, en vooral tomaten worden in grote lange bakken geplaatst en een hele batterij sensoren bepalen de toevoer van de juiste (dus niet te veel …) hoeveelheid voedingsstoffen die de bodemmineralen en andere nutriënten vervangen. Het zal duidelijk zijn dat deze vervanging alleen geldt voor de allernoodzakelijkste stoffen, waardoor de groenten duidelijk minder vitaal zijn en de voedingswaarde ernstig wordt aangetast. Maar ook daar blijft het nog niet bij. Een flinke portie herbiciden moet er voor zorgen dat de krop sla er perfect uitziet. En dat geldt ook voor het fruit dat moet glanzen en zo min mogelijk ‘plekjes’ vertonen die overigens niet de voedingswaarde aantasten.

Tenslotte is er ook het verhaal van de bittere smaak van sommige groenten, zoals andijvie en witlof. Deze bittere groenten bezitten van nature die eigenschap om zich te beschermen tegen allerlei ongedierte. Maar ja, veel mensen, vooral kinderen, vinden deze bittere smaak onaangenaam, reden waarom de kweker net zo lang aan het ‘veredelen’ bleef totdat de bittere smaak nagenoeg verdwenen was. Maar dat deze bittere stof niet alleen de plant beschermt, maar ook de mens tegen kanker dat is bij het grote publiek onbekend. (Zie Vitals Orthokennis, salvestrolen)

En laten we ons biefstukje niet vergeten!

Ook in onze slachterijen heeft de robot in toenemende mate voet aan grond gekregen, en worden levende dieren via automatisch gestuurde transportbanden gedood, op onmenselijke wijze gevild en in stukken gesneden. De beesten kunnen niet meer op hun poten staan door de groeihormonen en zijn ook nog eens volgespoten met antibiotica, … eet smakelijk ….

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de manier waarop wij tegenwoordig met ons voedsel omspringen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)[6] hanteert een machtig mooie slogan: De NVWA brengt vertrouwen in de veiligheid van voedsel en gebruiksartikelen, de gezondheid en het welzijn van dieren, en het veilig terugdringen van ziektekiemen.

Maar het is bekend dat dit instituut ook de oren laat hangen naar de industrie en producenten. Het gevolg is dat steeds meer mensen kritisch naar dit instituut kijken en zich zorgen maken over hun welzijn. En dat deze zorgen niet zo maar uit de lucht komen vallen, maar daadwerkelijk en in toenemende mate de veroorzakers zijn van allerlei ziekten en aandoeningen. Daarbij moet in eerste instantie gedacht worden aan de allergieën en chronische intoleranties. Maar ook de maag-, darm- en leverziekten weten van wanten.

Maag-, darm- en leverziekten nemen hand over hand toe

Spijsverteringsorganen[7]

De lijst van het aantal mensen dat rond loopt met allerlei maag- en darmklachten neemt almaar toe en boven aan die lijst staan de chronische aandoeningen, waarmee de medische wetenschap eigenlijk geen raad weet. Sommige internisten sturen hun zieke patiënten naar de dieetdeskundige, maar ook die weet weinig meer te brengen dan een toelichting op de Schijf van Vijf. Het beste wat zij adviseren is het gebruik van geconcentreerde probiotica — waar een meestal beperkt aantal bacteriestammen in verwerkt zijn — en ook wat vitaminen. En zeker is dat deze behandeling mensen in zo verre redt, dat ze niet uitdrogen en al hun zouten en mineralen kwijtraken.

Steeds meer mensen krijgen er mee te maken die daarbij het gevaar lopen dat ze te maken krijgen met de chronische varianten. En velen komen dan terecht in een schier eindeloze behandelcircuit waarbij het beste wat bereikt kan worden de overlast van deze aandoening te beperken.

Er zijn tientallen maag-, darm- en lever (MDL) aandoeningen

In het kader van dit artikel worden enkele voorbeelden gegeven en hoe deze te behandelen. Uitgangspunt daarbij is dat veel van deze aandoeningen veroorzaakt worden door ons moderne voedingspatroon, zoals hier boven in beeld is gebracht. En hoewel het aantal mensen dat zich bewust is van de grote nadelen van modern voedsel gelukkig toeneemt, is het probleem daarmee niet kleiner geworden.
Kijken wij naar de cijfers van de MLD-stichting[8] dan zien we hoe daar wordt ingeschat dat 15-20 procent van de Nederlandse bevolking lijdt aan een of andere vorm van chronische aandoening van ons MDL systeem. We praten dus over meer dan 2 miljoen slachtoffers (!) die in feite niet echt behandeld kunnen worden, anders dan het verminderen van de klachten.

Natuurlijk is de medische wetenschap volop bezig om de oorzaak van aandoeningen beter in kaart te krijgen, en dat is ook een goede zaak. Maar er zijn legio problemen die het behandelen van de complexe klachten circuit kunnen belagen.

In dit artikel wordt een aantal ziekten besproken die extra aandacht vragen, juist door de ongrijpbaarheid van de reguliere behandeling die niet tot genezing leidt.

 • Ziekte van Crohn
 • Prikkelbare darm syndroom (PDS)
 • Small intestine bacterial Overgrowth (SIBO)
 • Chronische alvleesklier ontsteking
 • Colitus ulserosa
Acupunctuur kaart van Hua Shou[9]

In het algemeen geldt dat deze ziekten lastig vast te stellen zijn door hun complexiteit, die zich meestal door heel het spijsvertering systeem kunnen voordoen.
Dat maakt de analyses vaak lastig en mogelijk zelfs onbetrouwbaar en daarbij komt ook nog dat er een heel scala van organen nodig is die de spijsvertering op de juiste wijze werkzaam te houden. Deze organen produceren enzymen die onmisbaar zijn en waarvan de dosering binnen bepaalde grenzen moet blijven om die juiste werking realiseren.
Zo ontstaat er een ingewikkeld patroon van darmen en hulporganen die allemaal een ziektebeeld kunnen veroorzaken of daaraan bijdragen. Het is dus niet zo verwonderlijk, dat de juiste bepaling van dat beeld geen eenvoudige zaak is. En dat geldt uiteraard net zo goed voor het behandelen van de ziekte. Om maar te zwijgen over de kosten zowel van de analyses als ook van de medicatie.

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat een der belangrijkste oorzaken van deze ziekten en aandoeningen te vinden is in ons leefpatroon en dan vooral de voeding.
Dat betekent dat wanneer wij in staat zouden zijn effectief dit leefpatroon aan te passen dat zal leiden tot een enorme besparing van de kosten van onze gezondheidszorg.

We kennen inmiddels ook de problemen die met zo’n aanpassing gepaard gaan: er is een gestructureerde aanpassing nodig ter vervanging van het marktdenken, waardoor de prijzen gecontroleerd kunnen worden. Er is een scala van maatregelen nodig om een bepaalde leefwijze te stimuleren door subsidies enerzijds (afschaffing van de BTW op gezonde producten) en belastingmaatregelen anderzijds (suiker taks).
We zien hoe jaar na jaar verstrijkt waarin de overheid daadwerkelijk optreedt en hoe gering het effect daarvan is. Voorlichting is niet alleen kostbaar, maar ook ineffectief. Toch zou de volle aandacht op deze voorlichting betere resultaten opleveren als de stortvloed van misleidende reclames aan banden zou worden gelegd en onze voorlichtingsinstituten volstrekt onafhankelijk hun werk kunnen doen zonder lobbyisten.

Omdat dit alles voor grote groepen mensen nagenoeg onbereikbaar blijft, waardoor die miljoenen mensen met hun maag en darmklachten blijven tobben, wordt het zaak om te zien naar andere benaderingen. En dan zijn we weer terug bij de alternatieve behandeling om in elk geval daarmee het lijden van mensen aanzienlijk te verminderen en waarbij tegelijkertijd de kosten teruggedrongen kunnen worden.

Terug naar het domein van de natuurlijke genezing …

De drie dosha’s en de vijf elementen uit de Ayurveda – aquarel Greg Suffanti

Daar vinden we een nog immer uitbreidend arsenaal van ondersteunende mogelijkheden. Denk daarbij aan de al duizenden jaar oude geneeswijzen van de Aziatische volken, zoals acupunctuur en de Ayurvedische natuurlijke middelen.
In Europa is het vooral de homeopathie en de meer recente bioresonantie. Deze laatste methode werd populair door zijn diagnostische mogelijkheden zonder inwendige ingrepen en dure scanapparatuur.
Deze methode heeft zo de laatste 50 jaar bijzondere prestaties mogelijk gemaakt door het principe van de bioresonantie te combineren met krachtige computerprogramma’s.

Zo zijn er, gebaseerd op dit principe, een heel scala van apparaten op de markt gekomen die grote prestaties kunnen leveren zonder de extreme kosten van de moderne medische apparatuur. En niet zelden blijken deze relatief eenvoudige resonantie apparaten ook nog eens de prestaties die van de grote scanners te overtreffen of op z’n minst te evenaren.

Rife bioresonantie methode[10],[11]

De opzet van dit artikel is om de hierboven genoemde lastig te behandelen ziekten met de Rife bioresonantie methode te beschrijven en te laten zien hoe deze waarlijk eenvoudige methode tot grote prestaties in staat is. En daarbij gaat het niet zo zeer om de ziekte op te sporen, maar vooral om deze te genezen.

Resonantie: de blauwe lijn geeft bij de scherpe piek aan welke frequentie de resonantie ontstaat[12]

Stel dat het mogelijk was, dat in de toekomst kinderen niet aan kanker zouden hoeven te lijden, of door de bijwerkingen van giftige medicijnen of straling. Stel dat het mogelijk zou zijn een schadelijk levend micro-organisme te vernietigen. Om dit waar te maken heb je een theorie nodig die als basis fungeert. Deze basis wordt uitgelegd in het boek ‘The Rainbow and the Worm: The Physics of Organisms’, dat zegt dat levende organismen en cellen gelijk zijn aan vloeibare kristallen.

Een bekend voorbeeld van vloeibare kristallen is te vinden in ons laptopscherm en moderne TV toestellen: lcd-scherm staat voor liquid crystal display. We kunnen de kwaliteit van de vloeibare kristallen in ons computerscherm veranderen door ze te verbinden met speciale elektronische signalen.
Wetenschappers vroegen zich af: wat als we een biologisch levend vloeibaar kristal kunnen veranderen met een speciaal elektronisch signaal? Om dit te kunnen realiseren is er echter een speciaal soort apparaat nodig: het resonantie frequentietherapie-apparaat, ofwel Resonant Frequency Therapy Device. Dit toestel heeft als doel om een resonerende trilling op te wekken in een levend organisme of cel. Wetenschappers probeerden honderden verschillende frequenties tot ze uitkwamen op de magische combinatie: wanneer twee ingangsfrequenties met elkaar worden verbonden en waarbij de hoge frequentie elf keer de lage moet zijn, ontstaat de zogenoemde elfde harmonie. Wanneer die elfde harmonie is opgewekt, kunnen micro-organismen vernietigd worden zoals de zanger kristallen glazen kan laten breken.

We weten nu dat het mogelijk is om micro-organisme te vernietigen, maar de vraag is: kunnen we ook een specifiek organisme met een specifieke frequentie vernietigen? Wetenschappers vonden bijvoorbeeld dat de ziekte kanker kwetsbaar is tussen de frequenties van 100.000-300.000 hertz en maakten het mogelijk om hiermee leukemiecellen te bestrijden.

Wat is Rife therapie

Rife therapie, ofwel resonantietherapie, is een elektromagnetische therapie. Door gebruik te maken van Rife-apparatuur worden alle ziekteveroorzakers vernietigd. Door de juiste frequentie los te laten op het lichaam worden bepaalde organismen afgebroken. Een positief punt daarbij is dat een behandeling met Rife frequenties geen bijwerkingen heeft.

Hoe werkt Rife therapie

Rife therapie gaat uit van het feit dat ieder micro-organisme een eigen frequentie heeft waarmee dat organisme vernietigd kan worden. Dit proces wordt ook wel het ‘window of vulnerability’ genoemd. De frequenties worden vervolgens toegediend middels elektroden die met de huid in contact staan en bereiken vervolgens de cellen. Omdat alleen bepaalde cellen op bepaalde frequenties reageren worden gezonde cellen behouden.

Wie is Royal Raymond Rife?

Royal Raymond Rife[13]

Royal Raymond Rife[14] (1888-1971) is een bekende naam in de wetenschap. Deze wetenschapper bouwde de meest krachtige microscoop ooit. Ook was Royal Raymond Rife de eerste persoon die een levend virus zag. Zijn microscoop maakte het mogelijk om de meest minuscule bacteriën en virussen levend en levensgroot zichtbaar te maken zonder ze te doden. Dat kan niet met de elektronenmicroscoop die deze organismen door hun straling wel doden.
Dr. Rife won een reeks aan prijzen waaronder een honoraire medische graad van de Universiteit van Heidelberg voor zijn werk als bacterioloog.

Genezen met geluid

Rife therapie of frequentietherapie heeft het vermogen om ziekten te genezen zonder gebruik te maken van warmte, incisie of chemotherapie. Geluid is in zijn essentie een vibratie of frequentie die net zo goed als de RF (radiofrequentie) gifstoffen, virussen, bacteriën, schimmels en andere micro-organismen kan doden. In dit artikel beperken we ons tot de toepassing van geluidsgolven. De geluidsgolven treden niet alleen via het gehoor ons lichaam binnen, maar ook via de romp en de ledematen.

Rife toestellen

Zoals al eerder is gezegd, kunnen de geluidsgolven via soundcloud door middel van geluidsvideo’s worden opgewekt, die dan gedurende de looptijd (15-20 minuten) kunnen worden beluisterd en door het lichaam worden opgenomen. Alle geëigende frequenties, die passen bij een specifieke behandeling, staan gratis ter beschikking. Alles wat je daarvoor nodig hebt is een computer of laptop met een geluidskaart.

Er kan er ook worden gewerkt met RF signalen, die op een veel hoger frequentieniveau werkzaam zijn. Het voordeel van deze methode is dat het signaal veel nauwkeuriger en over een variabele bandbreedte kan worden ingesteld, waardoor de behandelingen veel effectiever worden. Daar is wel een speciaal apparaat voor nodig. Er zijn verschillende Rife-toestellen op de markt, die allen een gezondheid bevorderende werking hebben met het zenden van frequenties door het lichaam.

De behandeling van bovengenoemde ziekten

In het voorgaande zijn al een aantal problemen besproken die onze gezondheid en met name die van ons spijsverteringsysteem beïnvloeden en die daarom een groot negatief effect hebben op onze dagelijkse leefwijze.

In de praktijk betekent dit dat we bij het behandelen van deze problemen allereerst moeten vaststellen dat we op goede en verantwoorde manier met onze voeding omgaan.
De belangrijkste regel daarvoor is: gebruik zoveel mogelijk verse producten en bereid deze eigenhandig. Juist in deze dagen verschijnen er verontrustende berichten over kant en klare maaltijdservices waaruit blijkt hoe weinig echte voedingswaarde zo’n maaltijd bevat. Dat geldt in zekere mate ook voor de verse producten die je in de supermarkt koopt. Door niets ontziende inkoopprijsafbraak worden kwekers gedwongen zoveel mogelijk producten uit hun hectares te halen, waardoor gewasbestrijdingsmiddelen rijkelijk vloeien. Wat dat betreft zijn de bezoeken aan de wekelijkse markten beslist aan te raden, zeker als het biologische markten zijn.

Maar nu heb je last van een van de genoemde ziekten en je bent al geruime tijd bezig om de controle daarover zodanig te verkrijgen dat je weer op normale wijze je leven kunt op pakken. Je bent terecht gekomen in het reguliere circuit van meten is weten door allerlei verfijnde en ook vaak minder verfijnde meettoestellen. Bloedanalyses, analyses van maag en darmsappen, orgaanscans en er is een uitspraak: je lijdt bijvoorbeeld aan de ziekte van Crohn of aan een van de andere genoemde aandoeningen.

De gemeenschappelijke noemer van deze aandoeningen is dat ze de medische wetenschap vaak voor raadselen zetten met betrekking tot het ontstaan en dus ook tot het behandelen.
Zeker is in elk geval dat de medische wetenschap zich meer en meer realiseert, dat het hier gaat over moderne tijd ziekten, die alles te maken hebben met ons stressvol leefpatroon, ongezonde voeding en de weigering van de medische wereld terug te keren naar de eenvoud van behandeling.

De eenvoud van behandeling

De eenvoud van behandelen bestaat hieruit, dat gebruik gemaakt wordt van alles wat de natuur ons biedt om ziekten en aandoeningen te lijf te gaan. En ‘te lijf gaan’ betekent echt aanpakken en genezen. Maar daarvoor is een complete verandering nodig van onze moderne ‘mind set’. De natuur voorziet ons van alles wat nodig is om een gezond leven te leven, en dan gaat het niet alleen om het voedsel, maar zeker ook om ‘alternatieve’ behandeling van allerlei ziekten. Het uitgangspunt daarbij moet zijn: RESPECT. Respect voor de krachten van de natuur inclusief onze eigen natuurlijke geneeskracht.

Er zijn talloze vormen waarin of waarmee die natuur ons dat toont. En er zijn nog steeds volken en gemeenschappen, die daarop met groot succes vertrouwen. Helaas behoort ons land daar niet toe. Wij geven intussen jaarlijks meer dan € 100 miljard[15] uit aan onze gezondheidszorg, maar desondanks zitten we vaak in de hoogste rangorde van de internationale aandoeningslijsten.

Ziekte van Crohn[16]

De Ziekte van Crohn is een buitengewoon lastige, omdat het gaat over een chronische ontstekingsziekte, die zich door het hele darmsysteem verspreidt. Ze wordt veroorzaakt door virussen, bacteriën en ook wel parasieten, die zich vaak tijdenlang rustig houden en dan ineens kunnen opvlammen.
Klachten zijn vaak grote vermoeidheid, koorts, buikpijn, diarree en de ontstekingen kunnen zich diep ingraven in de darmwand en grote schade berokkenen.

De behandeling bestaat voor een groot deel uit het zo lang mogelijk rustig houden van de ziekte, speciale diëten, verbetering van leefstijl, dus vermindering van stress. Deze zijn uiteraard ook in behandeling met het Rife systeem aan te bevelen.

Het gaat in dit artikel om de Rife toepassing[17] , waarbij met een specifieke geluidsgolf wordt gewerkt gedurende een minuut of vijftien en dat dan een aantal weken lang. Voor deze behandeling is in feite alleen een computer nodig die in staat is de juiste geluidsfrequentie uit de soundcloud te halen.

Het prikkelbare darm syndroom (PDS)[18]

De meest voorkomende klachten bij PDS zijn buikpijn, buikkrampen, problemen met poepen, een opgezette buik en een opgeblazen gevoel of winderigheid door gasvorming. Het klachtenpatroon bij PDS is vaak wisselend. Sommige mensen ervaren continu klachten, terwijl anderen langdurig klachtenvrij zijn. Zelfs bij één persoon kunnen de klachten van dag tot dag verschillen. Ook de hevigheid van de klachten wisselt sterk van persoon tot persoon. Vrijwel alle mensen met PDS geven aan dat voeding van groot belang is.

 • Buikpijn, gerelateerd aan de ontlasting
 • Problemen met de ontlasting: diarree en/of verstopping
 • Opgezette buik en/of opgeblazen gevoel
 • Overmatige winderigheid

Voeding speelt ook hier een belangrijke rol. Vrijwel alle patiënten geven aan dat voeding van invloed is op hun klachten en dat bepaalde voedingsmiddelen klachten kunnen verergeren en andere deze juist weer kunnen verminderen. Verder kunnen vochtinname, stress, beweging en roken invloed hebben op jouw klachten. Pas je levensstijl daarom aan op wat het beste bij je werkt. Ook bij deze aandoening kan de Rife behandeling met geluidsgolven uitkomst bieden.[19]

Small intestine bacterial Overgrowth (SIBO)

SIBO[20] staat voor ‘small intestinal bacterial overgrowth’, een bovenmatige groei van bacteriën in de dunne darm. In een gezonde dunne darm is een lage concentratie bacteriën aanwezig en in de dikke darm een hoge concentratie. Bij SIBO is deze verhouding verstoord. SIBO ontstaat meestal wanneer de doorgang van voedsel in het spijsverteringskanaal vertraagd is. Voeding blijft te lang in de dunne darm en er ontstaat een ideale voedingsbodem voor bacteriën. Deze bacteriën produceren gassen en dat leidt tot vervelende symptomen zoals een opgeblazen gevoel en buikpijn. 

Ook verstoort SIBO de opname van voedingsstoffen. Vooral vet oplosbare mineralen en vitamines zoals zink, mangaan, magnesium, ijzer en vitamine B12 worden minder goed geabsorbeerd, hetgeen tot tekorten kan leiden. Het vaststellen van deze aandoening is ook niet eenvoudig. Er wordt gebruik gemaakt van testen zoals de poeptest en de ademtest, maar deze geven niet altijd betrouwbare data.

Er is geen adequate medische behandeling voor deze ziekte, zodat deze beperkt moet blijven tot diëten en aanvullende supplementen. Deze ziekte wordt vaak verward met het PDS, waardoor de verkeerde behandeling regelmatig voor komt. De Rife behandeling is wel betrouwbaar en is in staat de ziekte te genezen.[21]

Chronische alvleesklier ontsteking[22]

De alvleesklier (pancreas) is een langgerekte trosvormige klier in de buik. Aan de onderzijde van de alvleesklier bevindt zich de dunne darm.
In de alvleesklier worden hormonen aangemaakt die aan het bloed worden afgegeven. Zo maakt de alvleesklier insuline aan. Dit hormoon zorgt ervoor dat het bloedsuikergehalte in het lichaam in evenwicht blijft. Verder maakt de alvleesklier spijsverteringssappen aan. Deze spijsverteringssappen worden aan de darmen afgegeven. De enzymen in deze sappen worden in de darm actief en dienen om het voedsel te verteren.

Normaal gesproken worden de spijsverteringsenzymen die de alvleesklier produceert pas in de darm actief, waar ze het voedsel helpen verteren. Bij een alvleesklierontsteking (pancreatitis) gaan de enzymen al in de alvleesklier zelf aan het werk. Het weefsel van de alvleesklier wordt dan door zijn eigen enzymen ‘verteerd’. Dit veroorzaakt schade aan het weefstel van de alvleesklier. Als gevolg hiervan worden nog meer enzymen afgescheiden, waardoor de alvleesklier steeds verder wordt verteerd en hierdoor ontstoken raakt. In veel gevallen is de ontsteking tijdelijk: een acute alvleesklierontsteking[23] . Bij een chronische alvleesklierontsteking is er sprake van een langdurige of steeds terugkerende ontsteking. Hierdoor werkt de alvleesklier steeds slechter en kan zelfs blijvende schade ontstaan. De cellen die door de enzymen worden afgebroken, groeien niet terug. Er komt littekenweefsel voor in de plaats. Dit littekenweefsel kan de afvoergang van de alvleesklier vernauwen en uiteindelijk verstoppen. Er zijn verschillende oorzaken bekend die een chronische alvleesklierontsteking tot gevolg kunnen hebben. Meestal wordt een chronische alvleesklierontsteking veroorzaakt door:

 • Langdurig alcoholgebruik.
 • Herhaalde aanvallen van acute alvleesklierontsteking.
 • Een onbekende factor. Dit wordt ook wel een idiopatische alvleesklierontsteking genoemd.

Andere, minder vaak voorkomende oorzaken zijn:

 • Galstenen[24] , waardoor de afvoergang van de alvleesklier verstopt raakt. In eerste instantie ontstaat een acute alvleesklierontsteking, die kan uitgroeien tot een chronische ontsteking.
 • Een complicatie van het ERCP-onderzoek[25] (zie ook verderop in dit artikel). In eerste instantie ontstaat een acute alvleesklierontsteking, die kan uitgroeien tot een chronische ontsteking.
 • Gebruik van bepaalde medicatie.
 • Een ongeval.
 • Een tumor in (de buurt van) de alvleesklier.
 • Familiaire aanleg.
 • Een hoog kalk- of vetgehalte in het bloed.

De alvleesklier heeft een grote reservecapaciteit. Daarom veroorzaakt een ontsteking niet meteen klachten. De alvleesklier kan nog een tijd normaal blijven werken. Op welk moment er wel klachten ontstaan, verschilt per patiënt. Hevige buikpijn is meestal het eerste teken van een alvleesklier-ontsteking. Later ontstaan ook spijsverteringsprobleem, zoals een vettige ontlasting en suikerziekte. Bij een chronische alvleesklierontsteking wisselen perioden met veel en met weinig klachten elkaar af. Hevige pijn in de bovenbuik is de meest kenmerkende klacht van een alvleesklierontsteking. Door de aanhoudende ontsteking produceert de alvleesklier steeds minder spijsverteringsenzymen. Door het tekort aan enzymen worden de vetstoffen uit de voeding niet goed verteerd en verlaten deze het lichaam in de ontlasting. Hierdoor ontstaat vettige diarree.

Omdat vetten nodig zijn voor een goede opname van bepaalde ‘vetoplosbare’ vitaminen, kunnen er tekorten ontstaan aan deze vitaminen. Samen met de vettige diarree verdwijnen namelijk ook deze vitaminen uit ons lichaam.

Doordat er steeds minder vetten en vitaminen in het lichaam worden opgenomen, kunnen mensen met een chronische alvleesklierontsteking sterk vermageren. Veel patiënten ontwikkelen vanwege de ernstige pijn een angst om te eten, waardoor zij nog meer gewicht verliezen. De Rife behandeling: Healing Frequency for Pancreatitis[26]

Colitus ulserosa[27]

Colitis ulcerosa is een chronische darmontsteking, waarbij de dikke darm langere tijd of zelfs levenslang ontstoken is. De ontsteking begint meestal in het onderste deel van de dikke darm, vlak voor de anus. Dit heet de endeldarm. Na verloop van tijd kan de ontsteking zich naar boven uitbreiden naar de hele dikke darm. Bij de meeste patiënten is vooral het linkerdeel van de dikke darm ontstoken, het deel dat direct aansluit op de endeldarm.

In tegenstelling tot de ziekte van Crohn vloeien de ontstoken plekken van de dikke darm en endeldarm bij colitis ulcerosa samen. Bij colitis ulcerosa ontstaan er ook zweren in de darmwand. De zweren dringen echter niet zo diep door in de darmwand, ze blijven meer aan de oppervlakte. Fistels en vernauwingen komen dan ook bijna niet voor. Colitis ulcerosa begint vaak bij jongvolwassenen (tussen 17 en 25 jaar) en mensen van 45 jaar en ouder. Iets meer mannen dan vrouwen hebben de ziekte.

De klachten bij colitis ulcerosa zijn bij iedereen verschillend. Colitis ulcerosa kan heel geleidelijk beginnen, maar ook vrij plotseling. Klachten kunnen bij de een vaker en ernstiger voorkomen dan bij de ander. De klachten blijven soms spontaan weg en komen dan ineens weer in volle hevigheid terug. Bij colitis ulcerosa komen af en toe ook ontstekingen buiten de dikke darm en endeldarm voor.

Een aantal voorkomende klachten en symptomen zijn bij colitis ulcerosa hetzelfde als bij de ziekte van Crohn. Dit zijn: buikpijn, diarree; vaak met bloed en slijm; soms verstopping; bloedarmoede; vermoeidheid; gewichtsverlies.
Andere klachten die bij colitis ulcerosa voorkomen, zijn: het niet kunnen ophouden van de ontlasting; opgezette buik; pijnlijke ontstoken ogen ; pijnlijke ontstoken gewrichten; pijnlijke ontstekingen op de huid. Bij ongeveer tien procent van de patiënten met colitis ulcerosa komt Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC) voor. Dit is een ontsteking van de galwegen in en buiten de lever. De behandeling kan bestaan uit de toediening van een cocktail van antibiotica en ontsteking remmers.

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn chronische ziekten die tot nu toe niet volledig te genezen zijn. De behandeling is erop gericht uw klachten te verminderen en de ziekte tot rust te brengen. De Rife behandeling: Colitis Frequencies[28]

Nabeschouwing

De opzet van dit artikel is om de lezer kennis te laten maken met een methode van behandeling van lastige ziekten, die veel lijden veroorzaken en bovendien zwaar drukken op de kosten van onze Volksgezondheid.
Het is een pleidooi om terug te keren naar het voorkomen en genezen van ziekten door gebruik te maken van natuurlijke middelen en mogelijkheden, waarbij het eigen genezend vermogen centraal staat. Daarbij laten we ons leiden door Oude Geneeskunstige Wijsheid, die nog overal te vinden is. Inderdaad vereist deze Quest for medical Wisdom een verandering van onze algemene ‘state of mind’. Geld is niet langer het doel, maar het welzijn des te meer.

De intentie is in een later stadium artikelen over andere domeinen van het menselijk en ook over de behandeling van kanker te publiceren.

Noten

[1] Bron: Asclepios ― foto Michael F. Mehnert, Museum van het Epidauros Theater (Gr)
[2] Bron: Een vereenvoudigde weergave van het cellulaire metabolisme ― Linares-Pastén, J. A. (2018): A simplified view of the cellular metabolism.
[3] Zie: voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx
[4] Bron: De Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
[5] Zie: voedingscentrum.nl/nl.aspx
[6] Zie: de NVWA van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nvwa.nl
[7] Bron: spijsvertering-maag-lever-en-darmen ― Instituut voor Complementaire Zorg Opleidingen
[8] Zie: Maag Lever en Darm Stichting mlds.nl
[9] Source: Acupunctuur kaart (1716) ― Hua Shou (ongeveer 1340, Yuan dynastie).
[10] De hier voorgestelde Rife behandelingen zijn gebaseerd op de productie van geluidsgolven, die door je computer kunnen worden opgewekt. De tonen zitten als regel in het hoorbare gebied en worden via je geluidskaart geproduceerd en kunnen vervolgens – als je dat prettig vindt – via koptelefoon of een stereo speakerset worden weergegeven. De geluidsgolven worden via de aangegeven code uit de soundcloud gehaald.
Deze geluidsgolven veroorzaken geen bijwerkingen en kunnen zonder enig bezwaar worden toegepast naast andere (reguliere) behandelingen. Het succes van deze behandelingen hangt van een aantal factoren af die buiten de controle vallen van de opsteller van dit artikel. Er kunnen dan ook geen rechten van welke aard dan ook aan de voorgestelde Rife methoden worden verleend.
[11] Zie: spooky2.com
[12] Bron: frequentiekarakteristiek aangestuurde LCR kring ― foto Gerben49
[13] Bron: Royal Raymond Rife (1929) – fotograaf onbekend, in zijn laboratorium met een van zijn microscopen en zijn plasma-gepulseerde radiofrequentieapparaat.
[14] Zie: Royal Raymond Rife nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Raymond_Rife
[15] Zie: Rijksbegroting rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2023/09/19/xvi-volksgezondheid-welzijn-en-sport-rijksbegroting-2024
[16] Zie: Ziekte van Crohn, info van umcutrecht.nl/nl/ziekte/ziekte-van-crohn
[17] Zie: Healing Frequency Crohn’s Disease, info van rifetherapies.com/crohnss-disease-frequencies
[18] Zie: prikkelbare darm syndroom, info van mlds.nl/chronische-ziekten/pds-prikkelbare-darm-syndroom
[19] Zie: Healing Frequency for IBD, info van rifetherapies.com/Healing Frequency for IBD
[20] Zie: SIBO, info van Orthomoleculair kennisinstituut sohf.nl/blog/sibo; Maag Lever en Darm Stichting mlds.nl/poeptest
[21] Zie: Healing Frequency for SIBO, info van rifetherapies.com/healing-frequency-for-sibo
[22] Zie: Chronische alvleesklier ontsteking, info van mlds.nl/chronische-ziekten/alvleesklierontsteking-chronische
[23] Zie: Acute alvleesklierontsteking, info van maasziekenhuispantein.nl/onze-zorg/behandeling-onderzoek/alvleesklierontsteking-acuut
[24] Zie: Galstenen, info van maasziekenhuispantein.nl/onze-zorg/behandeling-onderzoek/galstenen
[25] Zie: ERCP-onderzoek, info van maasziekenhuispantein.nl/onze-zorg/behandeling-onderzoek/alvleesklierontsteking-chronisch/#sectie7
[26] Zie: Healing Frequency for Pancreatitis, info van rifetherapies.com/healing-frequency-for-pancreatitis
[27] Zie: Colitis ulcerosa, info van mlds.nl/chronische-ziekten/colitis-ulcerosa
[28] Zie: Colitis Frequencies, info van rifetherapies.com/colitis-frequencies

Avatar foto

Van origine techneut, en nu al een jaar of 40 betrokken bij de studie van spiritualiteit en religie in de authentieke vormen. Mijn specialisatie is vooral gericht op het gebied van de joodse mystiek en de (christelijke) Kabbalah. Ik ondersteun mensen die zich eveneens geestelijk willen ontwikkelen volgens deze tradities. Ik schrijf artikelen over uiteenlopende spirituele en religieuze onderwerpen. Al deze activiteiten tracht ik te verbinden met mijn levende ervaring als deel van het dagelijkse bestaan.

Discussion3 reacties

 1. Avatar foto
  Marcel van Pinxteren

  Beste redactie,

  Betreft: Kwakzalverij

  Ik moet eerlijk zeggen dat ik er geen onderzoek naar gedaan heb, maar dit artikel heeft alle kenmerken van pseudowetenschap.

  Ik vind dit erg jammer, want ik sta helemaal achter de wijsheden op uw site op het gebied van boeddhisme en aanverwante filosofieën.
  Dit soort ongefundeerde gezondheidsverhalen geven mensen valse hoop. Bovendien wordt mensen geld uit de zak geklopt, vaak mensen die radeloos zijn en al veel geld verloren zijn.
  Een kwalijke zaak. Er valt best wat af te dingen op de traditionele gezondheidszorg, maar het is in ieder geval een zelfregulerend, op feiten gebaseerd systeem.

  Hopelijk kunt u het genoemde stuk verwijderen en de kwaliteit van uw site op peil houden.

  Met vriendelijke groet,
  Marcel van Pinxteren

 2. Avatar foto

  N.a.v. Marcel van Pinxteren, kwakzalverij

  Vanuit de QFWF-missie willen wij een pluriforme, inclusieve samenleving stimuleren en daarom biedt het Forum van het Wijsheidsweb een platform voor dialoog en open debat over vraagstukken rond het goede leven, waaronder het fysieke en geestelijke welzijn van mens en samenleving.
  Wij willen zowel ruimte geven aan de diversiteit van benaderingen daarin, als de reacties die dit kan ontlokken — echter, zonder olie op het vuur van polariserende gemoederen te gooien, noch een kant te kiezen van een debat.

  Om die reden plaatsen wij een kritische lezing over een bijdrage van een WW-auteur over een alternatieve therapie (bioresonantie) voor ‘vage klachten’, waar de reguliere geneeskunst weinig tot geen antwoord op heeft.
  Dit artikel is in onze ogen een integere — zonder oogmerk van geldelijk gewin en juist een informerende — bijdrage die het maatschappelijke debat kan dienen.

  Wat wel en niet onder kwakzalverij valt, is niet onder een simpel ‘etiket’ te vangen — vanuit QFWF visie gaat het iedere wereldburger aan om er een eigen afgewogen standpunt over in te nemen! Meer bijdragen met (persoonlijk) doorleefde, dan wel met expert kennis gedragen duiten in het zakje hierover zijn welkom op het Forum!!

  Hartelijke groet,
  Hoofdredactie QFWF

 3. Ik zou graag nog even willen reageren, kort weliswaar. Ik denk dat wij in het algemeen leven in een wereld waar de vormen de verbinding hebben verloren met de essentie. Hierdoor verzwakken niet alleen onze fysieke systemen maar tevens de systemen die binnen de maatschappij zorg dragen voor onze geestelijke, lichamelijke en maatschappelijke gezondheid. Dat een heel belangrijk ding is een verandering van onze algemene state of mind ben ik roerend eens met de schrijver van dit artikel, de heer Evert Wagenaar. Ook Marco de Vries sluit in zijn beschouwing in Vrij Nederland hierbij aan door te spreken over een verandering van mensbeeld. Hoe waar!
  Maar zoals de geschiedenis laat zien is dit altijd gepaard gegaan met grote weerstand van de heersende machten.
  Zoals de grote historicus Toynbee ooit schreef, veranderingen worden doorgevoerd door de creative minorities binnen de samenleving. Een ieder die zich mag rekenen tot deze creative minorities heeft een belangrijke, zoniet vitale steen bijgedragen aan een wereld in nood.
  Met dank,
  Kathy A. de Vries

Schrijf een reactie