Maya Plas

Maya Plas

Maya Plas (1945) werkte jarenlang als activiteitenbegeleidster met diverse doelgroepen. In haar werkzame aandeel van De Blauwe Kom activiteiten vond ze het fijn programma s te maken en uit te voeren, afgestemd op een thema of in opdracht. Ze kan er haar creatieve ideeën in kwijt. Ze is een bezield vertelster! Daarnaast schrijft ze verhalen, gedichten waarin de personages een ontwikkeling doormaken. Ook het schilderen en vormgeving is een uiting van de ziel. Ze werkt graag met natuurlijke materialen zoals boombast, schelpen en stenen. Haar inspiratiebronnen zijn: natuur, kunst, literatuur en theater en muziek.

In 2020 verscheen haar gedichtenbundel: Het innerlijk landschap.

In 2000 is door Maya Plas en Niek van den Raad De Blauwe kom opgericht met als doel programma’s aan te bieden rondom taal voor diverse groepen en leeftijden. Programma’s om actief aan mee te doen of om naar te kijken en te luisteren. Zij beschikken over een uitgebreid repertoire van bestaande en zelfverzonnen verhalen. Ze werkten daarbij graag samen met muzikanten. In de loop der jaren is het volgende aanbod ontwikkeld: verhalenvoorstellingen voor jong en oud met muziek, gastoptreden bij alle gelegenheden, interactieve lezingen over poëzie of proza, internetcursussen: proza en poëzie met groepsbijeenkomsten, schrijfbegeleiding, workshops voor proza, poëzie, boeiend vertellen, verhalenwandelingen door bos of stad. Niek en Maya hebben besloten per 1 januari 2021 de activiteiten te beëindigen.

Publicaties

Poëzie

Het innerlijk landshap, ISBN 978946398 14921 € 12,50 www.denieuwebestseller.nl

het vuur in je hart
brengt je naar de top van de berg
je neus in de wolken
en longen vol zuivere lucht

het vruchtbare dal
biedt je een nieuw begin
als bomen geworteld in aarde
naar het licht gericht

steek de rivier over
dans met de takken
stroom mee met het leven
passie houdt je in beweging

Proza

De blauwe vogel en andere vertelverhalen

Tussen 2000 en 2015 heeft De Blauwe Kom in opdracht diverse verhalen verzonnen voor evenementen en exposities of naar aanleiding van een opdracht bij een schrijfcursus van De Blauwe Kom. De meeste verhalen zijn één of meerdere keren verteld. Ter gelegenheid van ons vijftienjarig bestaan (2015) hebben we 34 verhalen gebundeld.
De bundel De blauwe vogel en andere vertelverhalen is te bestellen via deblauwekom@planet.nl, € 10,= (incl. verzendkosten).

Wijsheden van Maya Plas