De Kracht van Falen en Blijven Verder gaan

0
QFWF, 25 september 2018, Bron: Wingmen TV, 8 februari 2018

“De beeldcultuur en twittertaal met 140 tekens is te schraal en te steriel om ‘de mislukking te leven…. het vertellen kan troostend zwachtelen’,

aldus erelid Dirk De Wachter.
Hij problematiseert zowel het ‘ikkig’ gericht zijn op ‘succes’ als cynische zelfgenoegzaamheid.
Hij spreekt over het belang van het ‘in real time’ ontmoeten van elkaar en van bedachtzaamheid. Neem de tijd voor zijn beschouwing over het belang van verbinding, van het aanraken, van het kunnen wachten, van het toestaan en met elkaar delen van het falen – daar weer tijd voor te vinden en aandacht te geven aan ‘de kleine goedheid’ bespreekt Dirk De Wachter met voorbeelden en bespiegelt hoe dit hoort bij ‘echte’ vooruitgang als de kunst van het falen en weer verder te gaan.”

Avatar foto

is psychiater-psychotherapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven, campus Kortenberg. Daarnaast is hij opleider en supervisor in de gezinstherapie in diverse centra in binnen- en buitenland.

Schrijf een reactie