Auteur: Nynke Wiersma

Avatar foto

Na het VWO heb ik een jaar Toerisme gestudeerd in Amersfoort, maar dat bleek niet helemaal bij mij te passen. De keuze viel daarna op Journalistiek, omdat ik schrijven heel erg leuk vind. Ik zag me al helemaal gaan met een camera en een schrijfblok, mijn ambitie was om de tweede Jane Goodall te worden. De opleiding heb ik tijdelijk stop moeten zetten; later heb die weer opgepakt en ik studeerde in 2007 af. Daar na ben ik op het creatieve pad geraakt. Ik dacht altijd: ik ben helemaal niet creatief, maar al doende heb ik ontdekt hoe enorm fijn het is om iets te maken, met je handen bezig te zijn in plaats van met je hoofd.