Auteur: Ivo Beenakker

Avatar foto

studeerde Metropolitan Studies aan de Universiteit van Amsterdam met een specialisatie in de economische geografie. Hij heeft ook een 1e graad lesbevoegdheid in de aardrijkskunde behaald aan de Universiteit van Amsterdam