Grasduinen: Germaanse, Keltische en Noordse perspectieven

De Germaanse, Keltische en Noordse religieuze en magisch-mythische (denk)beelden vertonen enerzijds een grote verscheidenheid, anderzijds bevatten de mythische verhalen een rijke symboliek die gedeeltelijk overeenkomstig is.