Wite (Ameen) Carp ✞

Man can only be really happy when he connects his soul with the spheres of heaven

Hazrat Inayat Khan

Wite (Ameen) Carp
Wite (Ameen) Carp

Wite L.W. (Ameen) Carp (1927-2021) werd in 1949 ingewijd in het soefisme.

Hij richtte in 1966 uitgeverij East-West Publications op, dat later Sufi Publications is geworden om aan te geven waar zijn focus lag.

Hij was vijftig jaar leider van het centrum voor universeel Soefisme in Den Haag en gedurende 32 jaar, tot 2014 voorzitter van de Soefi Beweging Nederland en van de redactie van de Soefigedachte.

Gedurende zeventien jaar tot medio 2013 was hij tevens voorzitter van Vereniging religies voor Vrede, de WCPR Nederland (World Conference on Religions and Peace).

In het begin keek ik naar Hem,
Vol bewondering, vol ontzag.
Toen sloeg hij vele miljoenen dood
Door oorlog, ziekte, aardbeving, watersnood.
En ik begreep hem niet meer.
Hij de Schepper, de Kunstenaar,
Gaf constant leven en nam het steeds weer weg.
Waarom dit lijden, deze pijn, deze nood?
Wie is Hij dan waarvan men zegt dat Hij liefde is?
Is Hij het leven zelf ?
Prachtig, fascinerend, ongrijpbaar, ontstopbaar?
Wie is Hij dan?
Bron van energie, bron van schoonheid, bron van intelligentie. Wie is Hij dan?
Je zoekt naar Hem? Waar?
De wijzen zeggen dat Hij dichtbij is.
Dichterbij dan de eigen halsslagader.
Traditie wil dat Hij alles weet,
Nog voordat je het denkt of zegt,
Weet Hij.
Traditie wil dat Hij alles en iedereen vergeeft.
Dat Hij ieder schepsel liefheeft.
Hoe moeten wij ons dit voorstellen?
Er is dan geen hemel en geen hel.
Er is slechts de zoekende, verlangende mens,
Die valt, opstaat, struikelt.
Op weg naar Hem,
Waarvan de wijzen zeggen dat hij woont
In het eigen hart.

Ameen Carp — 15.11.2008
Wijsheden van Wite (Ameen) Carp