Simon Buschman

Simon Buschman

drs. Simon Buschman (1941) verzorgde samen met 50-90 medeauteurs zeven boeken over levensthema’s. Ter afsluiting van deze reeks: Langszij de tijd – Opgaan in vergetelheid. Hierna stelde hij uit eigen tanbuns, renga’s, haibuns een bundel samen met ruim 175 teksten. Bij een vijftiental schreven vier medeauteurs persoonlijke reflecties.

Op het Wijsheidsweb worden zes teksten van Simon samen met reflecties, filosofisch getint, van Erik Heijerman geplaatst, duoteksten genoemd.

In de teksten van Simon zijn klassieke Japanse gedichten verweven. De meeste zijn in een Spaanse omgeving gesitueerd. De bundel met ‘handpalmverhalen’ heeft als titel: Windstil, het schemert.

Simon en zijn vrouw Carla keren naar verwachting na zeven jaar Spanje (2012-2019) terug naar Nederland.

geen licht ding is het
als mens te zijn geboren ―
in herfsttij leven

Kobayashi Issa (1763-1831)

simonbuschman227@gmail.com    

Wijsheden van Simon Buschman