Rob Cassuto

Rob Cassuto

Met drie wortels wortel ik in de archeologische lagen van mijn geschiedenis,
over mijn wieg scheen de tropenzon van Java, om mij heen de zware geuren van doorstoofd groen, Indische kruiden en een paar jaar lang de benauwenis van Japanse cipiers.
Een paar eeuwen verblijf van mijn voorouders in Nederland doordesemde mij met calvinistische zeden en Hollandse nuchterheid.
Mijn Joodse geboorte schonk mij haar geschiedenis, erfgoed en rijkdom, haar plichten en privileges, haar pijn en plezier.
Deze drie wortels lopen parallel met de drie belangrijkste woonplaatsen in mijn leven: in Bandoeng geboren (1941), getogen in Den Haag en nu is al lang mijn standplaats Nijmegen.

Ik ben psycholoog en publicist op het gebied van Jodendom, schrijf commentaren op de Tora en andere geschriften o.a. voor de stichting ParDeS (stichtingpardes.nl) en het Nieuw Israëlitisch Weekblad.
En ik heb een boek gepubliceerd over mijn familie ‘Indië-Scheveningen-Indonesië, de tocht van een gezin door de veertiger jaren van de 20e eeuw’ (2014), alsmede twee boeken met commentaren op de wekelijkse stukken uit de Tora die in de synagoge of thuis worden gelezen ‘Reizen door de Tora, deel 1 Van het begin naar de berg: Genesis en Exodus (2016) en deel 2 Van de berg naar de rivier: Leviticus, Numeri en Deuteronomium (2017)
Tevens leid ik lerngroepen, studiegroepen over de Tora.

Het wordt niet van jou verwacht het werk te voltooien, maar het staat je ok niet vrij om ervan af te zien

Rabbi Tarfon, 2e eeuw

www.robcassuto.com en rcassuto.home.xs4all.nl

Wijsheden van Rob Cassuto