Puck van der Land

Puck van der Land

Mijn levensloop

Ik ben geboren in Rotterdam op 18 juni 1946, in een arbeiderswijkje dat was opgetrokken in Rotterdam-Zuid voor de mensen die door het bombardement hun woning waren kwijtgeraakt.
Ik heb een oudere zus, die mij de naam Puck bezorgde, door altijd over dat “Pukkie” te praten.

Na de lagere school, in 1958, ging ik naar de Mulo. Ik mocht van mijn ouders niet naar de kunstacademie of de toneelschool, zo kwam ik op een secretaresse opleiding terecht.
In 1964 vond ik een baantje als administratief medewerkster bij de toenmalige Technische Hogeschool Delft.
Twee jaar later klom ik op tot secretaresse van een hoogleraar, waar ik tot het voorjaar van 1970 bleef werken als secretaresse.

Studeren

In september 1970 begon ik met mijn studie Maatschappelijk Werk aan de toenmalige Sociale Academie, later opgenomen in de Hogeschool Rotterdam.
In mijn eerste studiejaar maakte ik kennis met de Rotterdamse Havenstaking en Arbeidersmacht, een groep die onder de KENml ressorteerde.
Door mijn persoonlijke contact met kaderlid C. raakte ik bij de KENml betrokken.
De jaren daarna staan uitgebreid in mijn boek “De Commune van Rotterdam” beschreven.

Loopbaan

In 1989 vond ik een baan bij het Centrum Vakopleidingen in Diemen, waar ik als bedrijfsleider en trainer werkte bij een zogenaamd simulatie bedrijf, dat boeken en tijdschriften verkocht en verzond.
Dat sloot prima aan bij mijn ervaring die ik als corrector/vertaalster en leidinggevende had opgedaan in de uitgeverij van de KENml. 
Nadat ik in 1990 de Commune had verlaten en deze ook werd opgeheven, werkte ik een jaar bij de Nuffic in den Haag als managementassistent van een  interim manager. 
In het voorjaar van 1991 kon ik als studentendecaan, die veel ervaring had met buitenlandse leerlingen en studenten, bij de Hogeschool voor Economische Studies beginnen. Hier heb ik tot 2007 met heel veel plezier gewerkt.
Naast het dagelijkse werk als studentendecaan, werd ik voorzitter van de commissie Deskundigheidsbevordering van het Landelijk Overleg Studentendecanen in het HBO.
Toen maakte ik kennis met Else- Marie van den Eerenbeemt, die een lezing gaf over contextuele therapie, de theorie van Boszormeny-Nagy. In 2002 werd mijn  boek over de contextuele hulpverlening aan studenten gepubliceerd. Dat boek kreeg de titel “Vertel me je verhaal, over de context van studieproblemen, en kwam in 2002 uit bij uitgeverij De Toorts.

Mijn Spaanse leven

In 2007 ben ik  naar Spanje verhuisd.
Eenmaal levend in de rust van het platteland ben ik verder gegaan met het schrijven aan het boek dat nu gepubliceerd is: “De Commune van Rotterdam”.

Wijsheden van Puck van der Land