Paul Mulders

Paul Mulders

drs. Paul Mulders (1945) is politicoloog, tuinman en emeritus geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Hij is begeleider van de postacademische leergang ‘Geestelijke Leiding aan Ouderen’ van Luce/Crc aan de Katholieke Faculteit Theologie van Universiteit van Tilburg.

Hij was eerder 10 jaar lang leerling in de Mevlevi-traditie, een spirituele leerschool binnen het soefisme die teruggaat op Mevlana Rumi. Hij houdt al jaren voordrachten en cursussen over deze traditie.

Daarnaast gaat zijn interesse nu vooral uit naar thema’s als de kunst van het goede ouder worden en die van de solitudo, de weg van het vreugdevolle alleen-zijn.

Paul Mulders is per e-mail te bereiken.

Wijsheden van Paul Mulders