Marie-Claire Marx

Marie-Claire Marx

Marie-Claire Marx (Maaseik, 1943) deed Middelbare studies Grieks-Latijn (Humaniora) te Tongeren en Regentaat aardrijkskunde-wetenschappen te Leuven, Paridaens.

In 1968 trouwde ik met Marcel Reyners, arts, in opleiding voor gynaecoloog in Duffel en later in Sittard. In 1972 verhuisden wij naar Tunesië waar Marcel 2 jaar werkte voor het Tropeninstituut Amsterdam in Le Kef. Ik deed in Le Kef de boekhouding van het project voor het Tropeninstituut.
Nadien woonden wij 2 jaar in Gafsa (Tunesië) waar Marcel een gelijkaardig project voor België opzette (Moeder en Kindzorg). Na een korte tussenstop in België verhuisden wij in 1977 naar Meppel waar Marcel 17 jaar als gynaecoloog werkte. In Meppel hadden wij een zeer grote groentetuin, bessenstruiken en vruchtbomen. Gedurende de laatste 7 jaren in Meppel deed ik de boekhouding voor de gynaecologenmaatschap.

Van 1994 tot 2014 woonden wij in diverse landen. In Madagaskar deed ik sociaal werk en begon ik op aanvraag van Nederland met adopties. Dankzij Nederland was er geld om in Tana het eten te betalen voor ongeveer 150 kinderen van sociaal arme gezinnen in de school La Carrière. De kinderen kwamen met lege magen naar de kleuter- en lagere school. Samen met een Zwitserse Zuster zette ik mij in voor dit project (het bestaat nog steeds).

In Cambodja werkte ik voor de Belgische Coöperatie en het Belgisch ere-consulaat.
Een Belgisch adoptiebureau vroeg mij om in Cambodja adopties te begeleiden.

In Kenia en Albanië was ik zeer geïnteresseerd in de leefwijze van de mensen.
Iedere week bracht ik in Tirana (Albanië) een bezoek aan de Zusters van Moeder Teresa die zich bezighielden met ouden van dagen en jongeren die geen thuis meer hadden.

Tenslotte woon ik met Marcel terug in België in Bolderberg, niet ver van Hasselt. 
Wij hebben een grote tuin en genieten van de bloemenpracht in onze tuin.

Onze 3 kinderen An, Els en Geert wonen in Nederland: Groningen, Den Hout (bij Breda) en Nijmegen. An werd geboren in Duffel, Els in Sittard en Geert in Le Kef.

Glazen bol uit Madagaskar

Schrijven vond ik altijd fijn. Het begon met lange brieven naar kinderen en familie. Onze kinderen studeerden in Nederland toen wij in de diverse landen woonden. Vooral vanuit Madagaskar was communicatie erg moeilijk. De brieven groeiden uit tot artikels die ik niet enkel naar familie stuurde maar ook naar goede vrienden en naar Paridaens. Sommige artikels zijn gepubliceerd in de info van de school. Het blad verschijnt niet meer.

En nu komen diverse van die artikels op het Wijsheidsweb terecht!

Kijk op de wereld door een bergkristallen bol.
Pluk de dag en leef met de natuur.

Wijsheden van Marie-Claire Marx