Margré Knip

Margré Knip

Margré Knip heeft een praktijk voor Supervisie & Counseling in existentieel welzijn. Daarnaast doceert zij opleidingen in het werkveld van Zorg & Welzijn en Social Work.

Haar specialisme bestaat eruit om ervaringsdeskundigheid professioneel te verweven binnen opleidingsprogramma’s. Zij verbindt existentiële theorieën en visies op welzijn uit de positieve psychologie en diverse wijsheidstradities. In haar supervisietrajecten kunnen levenskunst of existentiële vraagstukken door supervisanten worden verkend.

Zij biedt advies hoe je ervaringsdeskundigen kunt opleiden voor strategische posities binnen instellingen. Zij breekt een lans om deze meer in te zetten buiten het domein van het GGZ.

Wijsheid is
een heel ontspannen
toestand van zijn
Wijsheid is
geen kennis of informatie
Wijsheid is
je hele innerlijke wezen
Dat wakker is, alert
aandachtig, bewust
vol van licht.

Osho

Wijsheden van Margré Knip